Hlavná obsah

Ústredný krízový štáb navrhol sprísnené opatrenia od 1. októbra

Opatrenia - rúška

Opatrenia - hranice

Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede pri ohrození verejného zdravia“ č. RH/2020/01481/003-BF zo dňa 25. 09. 2020 s účinnosťou od 25. septembra 2020 od 18:00 h až do odvolania.

Prehľad opatrení platných od septembra 2020

Zasadalo odborné konzílium, verejnosť informovalo o plánovaných zmenách od 1. septembra 2020 - zverejnené 28. 08. 2020

Opatrenie č. OLP/6848/2020 zmena opatrenia - rúška - platné od 02. septembra 2020 od 06:00 hod. do 14. septembra 2020 18:00 hod. - mení opatrenie OLP/5453/2020 z 03.07.2020 - zverejnené 28. 08. 2020

Opatrenie č. OLP/6849/2020 opatrenie prevádzky a hromadné podujatia s platnosťou od 01. 09. 2020 - zverejnené 28. 08. 2020

Opatrenie č. OLP/6850/2020 opatrenie hranice - domáca izolácia - rizikové krajiny s platnosťou od 01. 09. 2020- zverejnené 28. 08. 2020

Opatrenie č. OLP/6911/2020 opatrenie - zamestnávateľ s platnosťou od 01. 09. 2020 - zverejnené 28. 08. 2020Opatrenie č. OLP/6911/2020 opatrenie - zamestnávateľ s platnosťou od 01. 09. 2020 - zverejnené 28. 08. 2020

Pomoc sebe a druhym

Osoby s vyssim rizikom

Co robit ak ste chorý

10 odporúčaní

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR

Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení

Rozhodnutie, verejná vyhláška HH SR

Koronavirus_biely_A5

Koronavirus_modry_A5

Koronavirus_odporucania

Koronavirus_odporucania_EN

Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás docx

Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás

Usmernenie HH SR_COVID 19_druhá aktualizácia

Erb, zástava a pečiatka obce boli vysvätené a opäť dané do užívania počas osláv 750. výročia vzniku obce.

Erb obce: v zelenom štíte strieborné obrnené, striebornou šabľou so zlatou rukoväťou ozbrojené rameno, dolu po bokoch doplnené veľkými zlatými osemhrotými fazetovými hviezdami.

Vlajka obce: pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, žltej a zelenej.

Názov obce sa prvýkrát objavuje v listine z roku 1252 v tvare " Vduarnok", v roku 1346 "Nogwduornuk", v roku 1786 "Nagy–Udvarnok a roku 1927 "Veľké Dvorníky".

V období pred vznikom stolíc už existoval v chotári obce hrad Szolgagyőr, ktorý odvtedy spustol, bol jedným z prvých hradných žúp a patril do raného uhorského samosprávneho celku a prvýkrát bol spomínaný v listine z roku 1399 ako "Zolga Gyeur". V tom období tu bolo centrum Dolného Žitného ostrova v podobe hradu na nížine. Pravdepodobne ho chránili valy z dreva a zeme a tieto v období tatárskych nájazdov neodolali pustošeniu, tak ich už znovu nepostavili. Rozvaliny, ktoré sa ešte dali využiť, zúžitkovali dvorania pri výstavbe okolitých obcí, medzi nimi aj našej obce, ktorá sa zachovala dodnes pod názvom Veľké Dvorníky. V roku 1341 bola obec majetkom hradných nevoľníkov mesta Požoň /Pozsony/. V roku 1380 kráľ Ludovít I. daroval tento statok Jakubovi /Jakabovi/, synovi Mikuláša Pókatelekiho.

V roku 1423 sa sľachtickými vlastníkmi obce stali grófovia Baziniovci a Szent-Györgyiovci.

V roku 1553 sa v súpise kúrií nachádzajú mená Jánoš Zomor s 5, Tomáš Bučuházi /Bucsuházi/ s 3, Juraj Šoldoš /Soldos/ s 1 a Mikuláš Amade s poldruha kúriou. Neskoršími významnejšími majiteľmi obce boli rodiny Kondéovcov, Bittovcov, Bačákovcov /Bacsák/, Bíróovcov a Saboovcov /Szabó/, v druhej polovici 19. storočia rodiny Hutterovcov a Walbergovcov /Walhberg/, na začiatku 20. storočia zase kapitán generálneho štábu Nándor Habermann. V roku 1828 sa v tzv. súpise Ľudovíta Veľkého v obci nachádza 49 domov s 356 obyvateľmi .Na začiatku 20. storočia je počet domov vo Veľkých Dvorníkoch 58 a počet obyvateľov 372. Veľké Dvorníky boli sídlom centrálneho notárstva a do ich samosprávy patrili 4 dediny: Jahodná, Dunajský Klátov, Malé Blahovo, Malé Dvorníky, okrem toho i Róžamajor /Rózsamajor/ ,Sigetimajor /Szigetimajor a Búšlak. Pošta, telegraf a železničná stanica sa nachádzali len v Dunajskej Strede.

V strede obce je kaplnka Svätej trojice z konca 19. storočia, v roku 1953 bol postavený nový katolícky kostol, ktorý zdobí oltár Panny Márie z roku 1859, okrem toho je tu i renesančný kaštieľ zo 17. storočia, ktorý dal vybudovať istý vysokopostavený dôstojník. V roku 1769 dedinu zničil požiar, preto rodina Kondéovcov dala kaštieľ pokryť miesto šindlia škridlami. Na začiatku 19. storočia budovu klasicisticky upravili, dostala nové priečelie, zo strany ulice je členené drevenými piliermi, maľovanými kartušami a strohými oknami. Pohľad na chodbu s arkádami, ktorý sa naskytne z dvora, je pompéznejší.

Roku 1960 spojením Malých a Veľkých Dvorníkov i Búšlaku sa vytvoril samosprávny celok s názvom Dvorníky na Ostrove, ale roku 1990 sa tieto dve obce opäť osamostatnili. Od roku 1990 do roku 1998 mala miestna samospráva 12 členov: starostu a 11 poslancov, od roku 1998 osem členov: starostu a 7 poslancov. Teraz má miestna samospráva 10 členov: starostu a 9 poslancov.

Rozloha obce je 799 ha, jej nadmorská výška kolíše medzi 112 – 114m, v strede dediny je to 113m.


Podľa údajov na základe sčítania ľudu z roku 1991 počet obytných domov bol 102, počet obyvateľov 717

– podľa národnosti: 693 Maďarov, 17 Slovákov, 5 Čechov, 1 Moravan a 1 Róm.


V roku 2001 bol už počet obyvateľov 795, v roku 2006 sa zvýšil na 910.

Počet obyvateľov v roku 2015 je 1141.