Fõ tartalom

MOM od 01.04.2021

nahlasovanie

kontroly

lekar

Ústredný krízový štáb navrhol sprísnené opatrenia od 1. októbra

Opatrenia - rúška

Opatrenia - hranice

Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede pri ohrození verejného zdravia“ č. RH/2020/01481/003-BF zo dňa 25. 09. 2020 s účinnosťou od 25. septembra 2020 od 18:00 h až do odvolania.

Prehľad opatrení platných od septembra 2020

Zasadalo odborné konzílium, verejnosť informovalo o plánovaných zmenách od 1. septembra 2020 - zverejnené 28. 08. 2020

Opatrenie č. OLP/6848/2020 zmena opatrenia - rúška - platné od 02. septembra 2020 od 06:00 hod. do 14. septembra 2020 18:00 hod. - mení opatrenie OLP/5453/2020 z 03.07.2020 - zverejnené 28. 08. 2020

Opatrenie č. OLP/6849/2020 opatrenie prevádzky a hromadné podujatia s platnosťou od 01. 09. 2020 - zverejnené 28. 08. 2020

Opatrenie č. OLP/6850/2020 opatrenie hranice - domáca izolácia - rizikové krajiny s platnosťou od 01. 09. 2020- zverejnené 28. 08. 2020

Opatrenie č. OLP/6911/2020 opatrenie - zamestnávateľ s platnosťou od 01. 09. 2020 - zverejnené 28. 08. 2020Opatrenie č. OLP/6911/2020 opatrenie - zamestnávateľ s platnosťou od 01. 09. 2020 - zverejnené 28. 08. 2020

Pomoc sebe a druhym

Osoby s vyssim rizikom

Co robit ak ste chorý

10 odporúčaní

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR

Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení

Rozhodnutie, verejná vyhláška HH SR

Koronavirus_biely_A5

Koronavirus_modry_A5

Koronavirus_odporucania

Koronavirus_odporucania_EN

Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás docx

Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás

Usmernenie HH SR_COVID 19_druhá aktualizácia

MOM od 01.04.2021