Hlavná obsah

zmluvyzmluvy2faktury

Číslo Názov Odberateľ Dodávateľ Cena Zverejnenie Detail
  Mandátna zmluva - Odborný dohľad pri prevádzkovaní cintorína Obec Veľké Dvorníky Henrieta Mészárosová – Gloria - pohrebné služby 33,19 € s DPH/1kalendárny rok 02.01.2008 Stiahnuť
KRHZ č. 79/2010 Darovacia zmluva - Špeciálny automobil Avia Obec Veľké Dvorníky SR KRHZZ v Trnave   13.01.2011 Stiahnuť
50/001/11 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere. Obec Veľké Dvorníky Dexia banka Slovensko a.s. do 143 387,77 € 14.01.2011 Stiahnuť
2011/00109 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Obec Veľké Dvorníky Pôdohospodárska plat. agent.   07.03.2011 Stiahnuť
50/001/11 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere. Dodoatok č. 1 Obec Veľké Dvorníky Dexia banka Slovensko a.s.   06.04.2011 Stiahnuť
2011/00276 Dohoda o ukončení zmluvy o Dexia Komunál eurofondy úver Obec Veľké Dvorníky Dexia banka Slovensko a.s.   27.06.2011 Stiahnuť
  Zmluva o nadstavbe a výstavbe 4 bytových jednotiek v polyfunkčnom dome Obec Veľké Dvorníky Csiba Accounting s.r.o. neudaná 02.11.2011 Stiahnuť
50/001/11 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere. Dodoatok č. 2 Obec Veľké Dvorníky Prima banka Slovensko a.s.   13.01.2012 Stiahnuť
43/01/21512/11 Zmluva o prevádzkovaní Obec Veľké Dvorníky Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.   24.02.2012 Stiahnuť
12/32/L13.0901 Kúpna zmluva ZSE ZSE Distribúcia, a.s. Obec Veľké Dvorníky 35,- € + DPH 05.03.2012 Stiahnuť
  Súbor kúpnych zmlúv Rôzni odberatelia Obec Veľké Dvorníky   20.06.2012 Stiahnuť
201/248/2012 Štátny fond záložná zmluva Obec Veľké Dvorníky Štátny fond rozvoja bývania 142.230,-€ + 47.410,- € 17.07.2012 Stiahnuť
1/2012 Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky Csiba Accounting s.r.o. 189.640,- € 13.08.2012 Stiahnuť
  Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tőkési - ág Kistérség Obec Veľké Dvorníky 1,- € 01.10.2012 Stiahnuť
0016-PRB/2012/Z Záložná zmluva Obec Veľké Dvorníky MDVRR-SR 47.410,-€ 15.10.2012 Stiahnuť
114/13/SPPD/CEZ Zmluva o nájme plynárenského zariadenia Obec Veľké Dvorníky SPP - distribúcia, a.s. 691,70 €/ročne 31.01.2013 Stiahnuť
50/002/13 Zmluva Prima Banka Obec Veľké Dvorníky Prima banka Slovensko a.s.   28.03.2013 Stiahnuť
50/002/13 Zmluva o kontokorentnom úvere. Dodatok č. 1 Obec Veľké Dvorníky Prima banka Slovensko a.s. -4.000,-€ 26.03.2014 Stiahnuť
1413500015-ZoVP Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia Obec Veľké Dvorníky Západoslovenská distribučná, a.s.   01.12.2014 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Bodó Andrea Obec Veľké Dvorníky 142,75 €/mes. 16.12.2014 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Domonkos Zoltán Obec Veľké Dvorníky 138,85 €/mes. 16.12.2014 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Kovács Zoltán Obec Veľké Dvorníky 128,60 €/mes. 16.12.2014 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Németh Karol Obec Veľké Dvorníky 142,75 €/mes 16.12.2014 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Verébová Diana Obec Veľké Dvorníky 142,75 €/mes. 16.12.2014 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Vígh Vojtech Obec Veľké Dvorníky 138,85 €/mes. 16.12.2014 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Zoller Zoltán Obec Veľké Dvorníky 128,60 €/mes. 16.12.2014 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Matlák Zoltán Obec Veľké Dvorníky 138,85 €/mes. 16.12.2014 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Domonkos Mikuláš Obec Veľké Dvorníky 138,85 €/mes.  16.12.2014 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Horváthová Linda Obec Veľké Dvorníky 142,75 €/mes. 16.12.2014 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Imrich Posztós Obec Veľké Dvorníky 142,75 €/mes. 16.12.2014 Stiahnuť
  Koncesná zmluva Docugroup Obec Veľké Dvorníky DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. 1.387,50 € + DPH  29.12.2014 Stiahnuť
  Zmluva o poskytovaní právnych služieb Obec Veľké Dvorníky Mgr. Eva Gulyášová - Advokátska kancelária, s.r.o. 150,-€ + DPH/mes. 29.12.2014 Stiahnuť
  Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby a v oblasti ochrany pred požiarmi Obec Veľké Dvorníky Bc. Vendel Szabó 100,-€ + DPH/mes. + 300,-€ + DPH, + 20,-€/hod/prac. úraz 29.12.2014 Stiahnuť
  Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky iManagement s.r.o. 500,-€ + správa 50,-€/mes. 31.12.2014 Stiahnuť
2/2015 Mandátna zmluva Obec Veľké Dvorníky GAGA s.r.o. 83,-€/mes. 21.01.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Antalová Katarína Obec Veľké Dvorníky 109,21 €/mes. 31.01.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Bugár Juraj Obec Veľké Dvorníky 112,62 €/mes. 31.01.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Dobai Peter Obec Veľké Dvorníky 109,54 €/mes. 31.01.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Mészáros Tomáš Obec Veľké Dvorníky 109,21 €/mes. 31.01.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Szabó Lórant Obec Veľké Dvorníky 109,54 €/mes. 31.01.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Tóth Ján Obec Veľké Dvorníky 112,62 €/mes. 31.01.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Tóth Ladislav Obec Veľké Dvorníky 101,46 €/mes. 31.01.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Zajonc Csóka Erika Obec Veľké Dvorníky 109,21 €/mes. 31.01.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Paraszti Attila Obec Veľké Dvorníky  111,03 €/mes.  31.01.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Herceg Štefan Obec Veľké Dvorníky 109,21,-€/mes. 31.01.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Jozef Földes Obec Veľké Dvorníky 109,54,-€/mes. 31.01.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Almási Attila Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.02.2015 Stiahnuť
  Zmluva o dielo "Projekt Town Twinning" Obec Veľké Dvorníky FH Project & Marketing s.r.o. 1000,- € bez DPH 05.02.2015 Stiahnuť
2/1000044936 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie Obec Veľké Dvorníky Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.   24.02.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Csibrey Ladislav Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Földesová Beatric Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Maticsová Erika Obec Veľké Dvorníky 147,93 €/mes. 01.03.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Némethová Ildikó

Obec Veľké Dvorníky

164,21 €/mes. 01.03.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Posztós Michal

Obec Veľké Dvorníky

164,21 €/mes. 01.03.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ráczová Iveta

Obec Veľké Dvorníky

164,21 €/mes. 01.03.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ráczová Iveta

Obec Veľké Dvorníky

164,21 €/mes. 01.03.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Vágo Jozef

Obec Veľké Dvorníky

147,93 €/mes. 01.03.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Verébová Judita

Obec Veľké Dvorníky

159,72 €/mes. 01.03.2015 Stiahnuť
  Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti regionálneho televízneho vysielania Obec Veľké Dvorníky I. Heizer – MINI SERVIS,s.r.o. 50,00 € bez DPH 01.03.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Chyba Ladislav Obec Veľké Dvorníky  164,21 €/mes. 01.03.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Németh Ľudovít Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Vágová Mária

Obec Veľké Dvorníky

  04.03.2015 Stiahnuť
50/002/13 Zmluva o kontokorentnom úvere a dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky Obec Veľké Dvorníky Prima banka Slovensko a.s.   27.03.2015 Stiahnuť
  Dohoda o pristúpení k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu so sídlom v Dunajskej Strede, zo dňa 22.12.2009 Obec Veľké Dvorníky Mesto Dunajská Streda ďľa vyúčtovania 31.03.2015 Stiahnuť
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb + dodatok Obec Veľké Dvorníky GA-AUDIT s.r.o. 900,- € 01.04.2015

Stiahnuť

Stiahnuť

  Zmluva o nájme nebytového priestoru Ladislav Kráz - DUNTEL Obec Veľké Dvorníky 150,- €/mes. 01.04.2015 Stiahnuť
A8528845 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Obec Veľké Dvorníky Orange Slovensko, a.s.   05.05.2015 Stiahnuť
A8528857 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Obec Veľké Dvorníky Orange Slovensko, a.s.   05.05.2015 Stiahnuť
Z20158067_Z Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky OFFICE STAR, s.r.o. 30,-€ + DPH 21.05.2015 Stiahnuť
Z20158072_Z Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 7.296,79 € 21.05.2015 Stiahnuť
  Zmluva o výpožičke č.KRHZ-TT-239/2015-027 - Hasičské auto zn. N2  IVECO CAS 15 Obec Veľké Dvorníky Slovenská republika – Ministerstvo vnútra SR Účtovná hodnota: 114 813,60 € 01.06.2015 Stiahnuť
  Zmluva o dielo - Vybudovanie relaxačnej a oddychovej zóny v obci Veľké Dvorníky Obec Veľké Dvorníky EKOM PLUS s.r.o. 25.000,-€ s DPH 14.07.2015 Stiahnuť
  Zmluva o dielo „ Vybudovanie relaxačnej a oddychovej zóny v obci Veľké Dvorníky“ Obec Veľké Dvorníky EKOM PLUS, s.r.o. 25 000,- € s DPH 14.07.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ján Pupák Obec Veľké Dvorníky 148,87 €/mes.  06.08.2015 Stiahnuť
č.01/2015 Zmluva o poskytnutí služby – vypracovanie projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľké Dvorníky“ Obec Veľké Dvorníky Gemini Group s.r.o. 800,00 € bez DPH 18.08.2015 Stiahnuť
  Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania – „Projekt modernizácie verejného osvetlenia v obci Veľké Dvorníky“ Obec Veľké Dvorníky Ing. Richard Tomík 780,00 € s DPH 18.08.2015 Stiahnuť
č.01/2015 Zmluva o dielo „Svetelnotechnická štúdia verejného osvetlenie obce Veľké Dvorníky Obec Veľké Dvorníky Ing. Eugen Múcska, ISTROSERVIS 2 052,00 € s DPH 25.08.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Bajnóczy Rita Obec Veľké Dvorníky 101,46,-€/mes.  01.09.2015 Stiahnuť
č. 07/09/2015 Zmluva o poskytnutí služby Obec Veľké Dvorníky Gemini Group s.r.o 840,-€ s DPH 07.9.2015 Stiahnuť
  Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní štátnej hydrologickej siete - Umiestnenie pozorovacieho objektu. Obec Veľké Dvorníky Slovenský hydrometeorologický ústav   09.09.2015 Stiahnuť
č. 898/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 multifunkčné ihrisko Obec Veľké Dvorníky Úrad vlády SR   29.9.2015 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Piroska Angyal Obec Veľké Dvorníky  142,75 €/mes. 01.10.2015 Stiahnuť
  Zmluva o nájme nebytových priestorov PharmDr. Vilma Csémiová „Lekáreň u Anjela“ Obec Veľké Dvorníky 55,26 €/1 mesiac 26.10.2015 Stiahnuť
  Zmluva o nájme nebytových priestorov ANATOMY KT s.r.o. MUDr. Tomáš Kolonyi Obec Veľké Dvorníky 60,70 €/1 mesiac 26.10.2015 Stiahnuť
  Zmluva o nájme nebytových priestorov BALNEO-MED s.r.o, MUDr. Tóth Zoltán Obec Veľké Dvorníky 69,90 €/1 mesiac 26.10.2015 Stiahnuť
  Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-515/2015-019 - Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Obec Veľké Dvorníky Slovenská republika – Ministerstvo vnútra SR Účtovná hodnota: 14 359,- € 27.10.2015 Stiahnuť
č. 2810/2015 Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky Šport Real 59 951,14 € 06.11.2015 Stiahnuť
č. Z201536334_Z Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky Štýl Ivanov s.r.o. 879,60 € s DPH 24.11.2015 Stiahnuť
  Zmluva o dielo a dodatok Obec Veľké Dvorníky Ing.arch.Eva Šintajová - PROJEXIN 17 700,-€ 18.12.2015

Stiahnuť

Stiahnuť

Z201541645-Z Výsledné poradie dodávateľov stravných lístkov a Kúpná zmluva Obec Veľké Dvorníky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o - stravné lístky 7 225,-€ 23.12.2015

Stiahnuť

Stiahnuť

  Kúpna zmluva Julia Posztósová Obec Veľké Dvorníky 122,10 € 18.01.2016 Stiahnuť
9408045552 Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Veľké Dvorníky ZSE Energia, a.s.   01.02.2016 Stiahnuť
121525624 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Obec Veľké Dvorníky Západoslovenská distribučná, a.s. 134,21,-€ 03.02.2016 Stiahnuť
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom Obec Veľké Dvorníky Slovak Telekom --- 08.03.2016 Stiahnuť
16/127/1513500032-ZoS/VB Zmluva o zriadení vecných bremien Obec Veľké Dvorníky Západoslovenská distribučná a.s. bezodplatne 15.03.2016 Stiahnuť
  Zmluva  o dielo časť 1, Zmluva o dielo časť 2 a dodatok Obec Veľké Dvorníky STAVOZEMIX SK, s.r.o 353 658,29,-€ 18.03.2016

Stiahnuť
Stiahnuť
Stiahnuť

č. 50/002/13 Zmluva o kontokorentnom úvere Obec Veľké Dvorníky Prima banka Slovensko a.s. --- 21.03.2016 Stiahnuť
  Dotatok č. 6 k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 22.12.2009     ---   Stiahnuť
  Nájomná zmluva Posztós Gabriel Obec Veľké Dvorníky 134,28 €/mes. 02.04.2015 Stiahnuť
16/124/1513500034-ZoS/VB Zmluva o zriadení vecných bremien Obec Veľké Dvorníky Západoslovenská distribučná, a.s. bezodplatne 07.04.2016 Stiahnuť
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Obec Veľké Dvorníky GA-AUDIT s.r.o 980,-€ 08.04.2016 Stiahnuť
  Vypracovanie projektovej dokumentácie k dielu s názvom: „ Výstavba zberného dvora a stojísk na umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch“ Obec Veľké Dvorníky Ing. arch. Eva Šintajová - PROJEXIN 4 900,-€ 08.04.2016 Stiahnuť
711122015154 Zmluva ENVI-PAK a.s. Obec Veľké Dvorníky   30.04.2016 Stiahnuť
1/2016 Nájomná zmluva Tamás Volner Obec Veľké Dvorníky 300,83,-€/mes. 02.05.2016 Stiahnuť
  Zmluva o vypracovaní projektu Obec Veľké Dvorníky Regionálna rozovjová agentúra ISTER 1 500,-€ 03.05.2016 Stiahnuť
009-1-K/2016 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Obec Veľké Dvorníky Trnavský samosprávny kraj 300,-€ 16.05.2016 Stiahnuť
 

Zmluva o nenávratný finančný príspevok z pôdohospodárskej platovej agentúry + Príloha - Názov projektu: Investícia do infraštruktúry sprístupnenia pozemkov + Dodatok č. 1

Obec Veľké Dvorníky

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava

353 658,29 € 31.05.2016

Stiahnuť
Stiahnuť
Stiahnuť

  Zmluvu o spolupráci na stavebný dozor k schválenému NFP s názvom „ Investícia do infraštruktúry na sprístupnenie pozemkov. Obec Veľké Dvorníky ENGICON s.r.o., Martina Granca 841 02  Bratislava 990,-€ bez DPH 31.05.2016 Stiahnuť
  Zmluva o prevádzke triedeného zberu Obec Veľké Dvorníky ADAX spol. s.r.o   30.6.2016 Stiahnuť
  Zmluva o dielo č. 129/2016 Obec Veľké Dvorníky VF Project Marketing s.r.o 1,20,-€ 14.07.2016 Stiahnuť
3002/16/018 Zmluva o splátkovom úvere financovanie projektu z fondov EÚ Obec Veľké Dvorníky OTP Banka Slovensko a.s. 353 658,29 € 13.09.2016 Stiahnuť
3002/16/018-22-01 Zmluva o založení pohľadávky na výplatu vkladu zriadeného u záložného veriteľa Obec Veľké Dvorníky OTP Banka Slovensko, a.s. 353 658,29 € 13.09.2016 Stiahnuť
  Zmluva o nájme nebytového priestoru Vincze František Obec Veľké Dvorníky 30,-€/mes.

01.10.2016

Stiahnuť
  Zmluva o nájme nebytového priestoru JH-UniMed, s.r.o Obec Veľké Dvorníky 44,78,-€/mes. 01.10.2016 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Dávid Bazsó Obec Veľké Dvorníky 134,28,-€/mes. 01.10.2016

Stiahnuť

  Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov Gulázsi 70 900,-€ 05.10.2016 Stiahnuť
  Zmluva o bežnom účte Obec Veľké Dvorníky VÚB banka a.s.   14.10.2016 Stiahnuť
Stiahnuť
  Zmluva o nájme Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tőkési-ág Kistérsdég Obec Veľké Dvorníky 1,-€ na celú dobu nájmu 20.10.2016 Stiahnuť
  Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky Mgr. Zsolt Krajnyik, Ph.D. 150,-€ 24.10.2016 Stiahnuť
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb Obec Veľké Dvorníky Slovak Telekom a.s.   24.11.2016 Stiahnuť
č. Z201642351-Z Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky Ing. Peter Gerši GCTECH 38,-€ 30.11.2016 Stiahnuť
č. Z201642994-Z Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky Slovenský plynárenský priemysel a.s.   01.12.2016 Stiahnuť
č. Z201643167-Z Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky LE CHEQUE DEJENUER s.r.o   01.12.2016 Stiahnuť
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Obec Veľké Dvorníky GA-AUDIT s.r.o. 980,-€ 09.12.2016 Stiahnuť
  Dodatok č. 2 k zmluve o nájme k nebytového priestoru Balneo Med s.r.o Obec Veľké Dvorníky 40,-€/mes. 01.01.2017 Stiahnuť
  Dodatok č. 2 k zmluve o nájme k nebytového priestoru Lekáreň u Anjela Obec Veľké Dvorníky 40,-€/mes. 01.01.2017 Stiahnuť
  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme k nebytového priestoru JH-Uni Med s.r.o Obec Veľké Dvorníky 40,-€/mes. 01.01.2017 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Silvester Ágh Obec Veľké Dvorníky 142,75 € / 1 mes. 13.01.2017 Stiahnuť
  Mandátna zmluva č. 16025 Obec Veľké Dvorníky Office21 s.r.o 4 500,-€

13.01.2017

Stiahnuť
  Mandátna zmluva č. 16024 Obec Veľké Dvorníky Office21 s.r.o   20.01.2017 Stiahnuť
Z20172771_Z Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky VOCOM s.r.o 309,-€ 26.01.2017 Stiahnuť
  Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky Ing.arch.Eva Šintajová - PROJEXIN 10 500,-€ 20.02.2017 Stiahnuť
  Zmluva o nájme Obec Veľké Dvorníky NEA-PLAST EU, s.r.o 1,-€ 20.02.2017 Stiahnuť
  Zmluva Realnet Obec Veľké Dvorníky RealNet 16,-€/mes. 24.02.2017 Stiahnuť
50/002/13 Zmluva o kontokoretnom úvere Obec Veľké Dvorníky Prima banka Slovensko a.s. 13 000,-€ 23.03.2017 Stiahnuť
Zmluvu-Z20174622_Z Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky Slovenský plynárenský priemysel a.s. 15 300,-€ 23.03.2017 Stiahnuť
ZAK17002 Mandátna zmluva Obec Veľké Dvorníky Office21 s.r.o 700,-€ 27.03.2017 Stiahnuť
  Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva Obec Veľké Dvorníky Jankuš Richard (ECOTEXTIL) 0,-€ 28.03.2017 Stiahnuť
  Dodatok k zmluve o dielo č.2 Obec Veľké Dvorníky Ing. arch. Eva Šintajová - PROJEXIN 5700,-€ 07.04.2017 Stiahnuť
  Zmluva o vyhotovení diela Obec Veľké Dvorníky ÚPn s.r.o 18 000,-€ 13.04.2017 Stiahnuť
010-1-K/2017 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Obec Veľké Dvorníky Trnavský samosprávny kraj 200,-€ 24.04.2017 Stiahnuť
015-2-M/2017 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Obec Veľké Dvorníky Trnavský samosprávny kraj 300,-€ 04.05.2017 Stiahnuť
37060 Zmluva  o poskytnutí dotácie Obec Veľké Dvorníky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000,-€ 23.05.2017 Stiahnuť
  Zmluva o poskytnutí dotácie Obec Veľké Dvorníky Úrad vlády SR 15 000,-€ 29.05.2017 Stiahnuť
  Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky PROAGE s.r.o. 2 400,- 06.06.2017 Stiahnuť
  Mandátna zmluva Obec Veľké Dvorníky ABYS Slovakia s.r.o. 3 600,-€ 12.06.2017 Stiahnuť
  Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky Ladislav Balaskó 3 000,- 30.06.2017 Stiahnuť
č. 5-ŠT-DS-08/2017 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Obec Veľké Dvorníky TSK 300,- € 30.06.2017 Stiahnuť
  Zmluva o zadanie zákazky Obec Veľké Dvorníky Štefan Godany 14 794,64 € 04.07.2017 Stiahnuť
  Kúpna zmluva I.Heizer - MINI SERVIS Obec Veľké Dvorníky 15 300,- € 18.07.2017 Stiahnuť
  Zmluva o spolupráci Obec Veľké Dvorníky Ing. Ľubomír Dömény 500,- € 25.07.2017 Stiahnuť
  Zmluva o bežnom účte Obec Veľké Dvorníky VÚB a.s.   26.07.2017 Stiahnuť
  Zmluva o zadanie zákazky Obec Veľké Dvorníky Recentia s.r.o. 70 628,50 € 26.07.2017 Stiahnuť
  Zmluva o nájme Attila Szeif a Enikö Narancsik Szeiff Obec Veľké Dvorníky 109,21 €/mes. 01.08.2017 Stiahnuť
  Kúpna zmluva Ľudovít Nagy, Tünde Nagy Obec Veľké Dvorníky 2.296,20 € 08.08.2017 Stiahnuť
123005 08U02 Zmluva č. 123005 08U02 Obec Veľké Dvorníky Environmentálny fond 67 744,- € 22.08.2017 Stiahnuť
  Zmluva o bežnom účte na dotácie Obec Veľké Dvorníky VUB,a.s. 0,- € 04.09.2017 Stiahnuť
  Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov Obec Veľké Dvorníky Organika s.r.o   04.09.2017 Stiahnuť
  Zmluva o poskytovaní služieb Obec Veľké Dvorníky Regionálna rozvojová agentúra ISTER 5400,- € 04.09.2017 Stiahnuť
  Kúpna zmluva Eugen Bögi, Iveta Bögiová Obec Veľké Dvorníky 1720,- € 21.09.2017 Stiahnuť
  Nájomná zmluva David Bazso Obec Veľké Dvorníky 135,96 €/mes. 01.10.2017 Stiahnuť
  Zmluva na poskytnutie služby č. 30704/2017 a Licenčná zmluva č. 3070403 Obec Veľké Dvorníky Ing. Ondrej Csanda - KOMMUNAL KONTAKT 600,- € 15.10.2017 Stiahnuť
IROP-Z-302011G575-122-15 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 489 315,80 € 07.11.2017 Stiahnuť
  Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva TextilEco a.s. Obec Veľké Dvorníky   08.11.2017 Stiahnuť
  Mandátna zmluva Obec Veľké Dvorníky Office21 s.r.o 1883,91 € 08.11.2017 Stiahnuť
  Zmluva o poskyt. audítorských služieb Obec Veľké Dvorníky GA-AUDIT s.r.o 1140,- € 23.11.2017 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Marian Kurtas Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.12.2017 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Zoltán Zoller a Zuzana Zollerová Obec Veľké Dvorníky 132,96 €/mes. 16.12.2017 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Mikulás Domonkos a Renáta Domonkosová Obec Veľké Dvorníky 143,55 €/mes. 16.12.2017 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Zoltán Domonkos a Gizela Domonkosová Obec Veľké Dvorníky 143,55 €/mes. 16.12.2017 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Linda Horváthová Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 16.12.2017 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ing. Zoltán Kovács Obec Veľké Dvorníky 132,96 €/mes. 16.12.2017 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Diana Verébová  a Zsolt Puha Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 16.12.2017 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Vojtech Vígh Obec Veľké Dvorníky 143,55 €/mes. 16.12.2017 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Andrea Bodó Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 16.12.2017 Stiahnuť
  Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu VO + dodatok Obec Veľké Dvorníky ABYS Slovakia, s.r.o 3600,-€ 18.12.2017

Stiahnuť

Stiahnuť

  Nájomná zmluva Dávid Hegyi Obec Veľké Dvorníky 147,59,-/mes. 21.12.2017 Stiahnuť
  Nájomná zmluva a dodatok Attila Szeiff Obec Veľké Dvorníky 10,- €/mes.
15,- €/mes.
29.12.2017 Stiahnuť
Stiahnuť
  Nájomná zmluva Silvester Ágh Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 13.01.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Tímea Bugár Obec Veľké Dvorníky 116,64 €/mes. 31.01.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Tomáš Mészáros a Regina Mészárosová Obec Veľké Dvorníky 113,45 €/mes. 31.01.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Jozef Földes Obec Veľké Dvorníky 113,45 €/mes. 31.01.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ladislav Tóth Obec Veľké Dvorníky 105,08 €/mes. 31.01.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ján Tóth Obec Veľké Dvorníky 116,64 €/mes 31.01.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Mgr. Attila Paraszti a PhDr. Valéria Parasztiová Obec Veľké Dvorníky 114,83 €/mes. 31.01.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Lóránt Szabó a Ildikó Szabóová Obec Veľké Dvorníky 113,45 €/mes. 31.01.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Peter Dobai a Enikő Dobai Obec Veľké Dvorníky 113,45 €/mes. 31.01.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Štefan Herceg a Adam Herceg Obec Veľké Dvorníky 133,11 €/mes. 31.01.2018 Stiahnuť
  Dodatok č.1 Obec Veľké Dvorníky Up Slovensko   31.01.2018 Stiahnuť
  Zmluva o poskytnutí služby Obec Veľké Dvorníky Občianske združenie Dogazyl   07.02.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Zsuzsanna Antalics Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ľudovít Németh a Iveta Némethová Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Iveta Ráczová a František Lieszkovsky Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ladislav Csibrey a Erika Csibrey Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Beatric Földesová Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Atila Almási Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Michal Posztós Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ladislav Chyba Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ildikó Némethová Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Erika Maticsová Obec Veľké Dvorníky 147,93 €/mes. 01.03.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Jozef Vagó Obec Veľké Dvorníky 147,93 €/mes. 01.03.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Štefan Nagy a Anna Oroszová Obec Veľké Dvorníky 113,11 €/mes. 01.03.2018 Stiahnuť
  Municipalny úver - Superlinka Obec Veľké Dvorníky Prima Banka a.s. 13 000,- € 22.03.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva a dodatok Štefan Nagy a Anna Oroszová Obec Veľké Dvorníky 10,- €/mes.
15,- €/mes.
01.04.2018

Stiahnuť
Stiahnuť

  Nájomná zmluva Ján Pupák a Mária Pupáková Obec Veľké Dvorníky 150,73 €/mes. 02.04.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Mária Vágova Obec Veľké Dvorníky 109,63 €/mes 02.04.2018 Stiahnuť
  Zmluva o bežnom účte Obec Velké Dvorníky VÚB, a.s.   14.05.2018 Stiahnuť
  Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby Obec Veľké Dvorníky EuroTRADING s.r.o 49,-€ bez DPH 21.05.2018 Stiahnuť
ZM_SEP_IMRK2-2018-001768 Zmluva o poskytnutí NFP Obec Veľké Dvorníky MVSR, Sekcia európskych programov 63 141,12 € 26.06.2018 Stiahnuť
12/VO/06/2018/POI Príkazná zmluva

príkazca - Obec Veľké Dvorníky
príkazník - Združenie miest a obcí žitného ostrova

Ing. Jozef Balkó 30,-€ 26.06.2018 Stiahnuť
68/2018 Zmluva o poskytnutí grantu Obec Veľké Dvorníky Nadácia Tesco 1 300,-€ 04.07.2018 Stiahnuť
001-1-K/2018 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Obec Veľké Dvorníky Trnavský samosprávny kraj 500,-€ 09.07.2018 Stiahnuť
2018/FC/01/004 Zmluvu o dielo Obec Veľké Dvorníky STRABAG s.r.o 346 085,18 € 26.07.2018 Stiahnuť
  Mandátna zmluva Obec Veľké Dvorníky Office21, s.r.o. 2 000,- € 09.08.2018 Stiahnuť
005-3-ŠP/2018 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Obec Veľké Dvorníky Trnavský samosprávny kraj 500,-€ 10.08.2018 Stiahnuť
144/POD-201/18 Zmluva Obec Veľké Dvorníky Slovenska agentúra životného prostredia 3 992,85 14.08.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Rita Bajnóczy a Bálint Bajnóczy Obec Veľké Dvorníky 105,08 €/mes. 31.08.2018 Stiahnuť
  Zmluva o nájme Obec Veľké Dvorníky Štefan Németh   20.09.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva I.HEIZER - MINI SERVIS s.r.o Obec Veľké Dvorníky 10,- €/mes. 21.09.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Piroska Angyal Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 30.09.2018 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Bazsó Dávid a Silvia Juhosová Obec Veľké Dvorníky 135,96 €/mes. 01.10.2018 Stiahnuť
  Mandátna zmluva Obec Veľké Dvorníky Ing. Ladislav Vargončík 1 324,- € 10.10.2018 Stiahnuť
  Objednávka Obec Veľké Dvorníky ENERCOM s.r.o. 10 213,56 € 10.10.2018 Stiahnuť
  Objednávka Obec Veľké Dvorníky AG sport s.r.o. 1 498,50 15.10.2018 Stiahnuť
IROP-Z-302011G575-122-1 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011G575-122-15 Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 328 780,92 € 24.10.2018 Stiahnuť
  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Obec Veľké Dvorníky Občianske združenie Kukkonia 350,- € 25.10.2018 Stiahnuť
  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 Obec Veľké Dvorníky Úrad vlády SR 10 000,- € 05.11.2018 Stiahnuť
  Objednávka - stavebné práce na Dobudovanie systému triedeného zberu a sanácia nelegálnych skládok v obci Veľké Dvorníky. Obec Veľké Dvorníky AC7-SK, s.r.o. 3 163,22 € s DPH 13.11.2018 Stiahnuť
20/TR/2018 Zmluva č. 20/TR/2018 Obec Veľké Dvorníky MV SR 5 000,- € 16.11.2018 Stiahnuť
11-4-14266 Poistná zmluva - poistenie majetku Obec Veľké Dvorníky Union poisťovňa a.s. v zastúpení Prvá Komunálna Finančná a.s. 965,20 € 23.11.2018 Stiahnuť
11-4-14330 Poistnú zmluva Obec Veľké Dvorníky Union poisťovňa v zastúpení Prvá Komunálna Finančná a.s. 177,72 € ročne 27.11.2018 Stiahnuť
  Nájomna zmluva Marian Kurtas Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.12.2018 Stiahnuť
3002/18/018-BZ-01 Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke Obec Veľké Dvorníky OTP banka   03.12.2018 Stiahnuť
3002/18/018 Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy Obec Veľké Dvorníky OTP banka 90.342,26 € 03.12.2018 Stiahnuť
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Obec Veľké Dvorníky GA-AUDIT s.r.o. 1 368,- € 17.12.2018 Stiahnuť
  Zmluva o nájme nebytového priestoru Peter Pázmány Obec Veľké Dvorníky 30,- €/mes. 01.01.2019 Stiahnuť
  Zmluva o nájme nebytového priestoru Štefan Tóth Obec Veľké Dvorníky 30,- €/mes. 01.01.2019 Stiahnuť
  Zmluva o nájme nebytového priestoru Pharmagister s.r.o. Obec Veľké Dvorníky 663,20 € ročne 01.01.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Silvester Ágh Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 13.01.2019 Stiahnuť
  Zmluva o nájme pozemku č. 9/2018/SÚC TTSK Obec Veľké Dvorniky Správa a údržba ciest TSK 329,- €/rok 23.01.2019 Stiahnuť
111/2018 Dodatok č. 1/2018 Obec Veľké Dvorníky Úrad vlády SR 1 500,- € 30.01.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Tomáš Mészáros a Regina Mészárosová Obec Veľké Dvorníky 113,45 €/mes. 31.01.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva PhDr. Attila Paraszti a PhDr. Veléria Parasztiová Obec Veľké Dvorníky 114,83 €/mes. 31.01.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Peter Dobai a Enikő Dobai Obec Veľké Dvorníky 113,45 €/mes. 31.01.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ladislav Tóth Obec Veľké Dvorníky 105,08 €/mes. 31.01.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ján Tóth Obec Veľké Dvorníky 116,64 €/mes. 31.01.2019 Stiahnuť
  Zmluva o dodávke plynu Obec Veľké Dvorníky Slovenský plynárenský priemysel a.s.   22.02.2019 Stiahnuť
Stiahnuť
Stiahnuť
  Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Obec Veľké Dvorníky PURA spol. s.r.o   01.03.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Michal Posztós Obec Veľké Dvorniky 164,21 €/mes. 01.03.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ladislav Chyba Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Iveta Ráczová a František Lieszkovský Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Beatric Földesová Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Alžbeta Maticsová Obec Veľké Dvorníky 147,93 €/mes. 01.03.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Štefan Nagy a Anna Oroszová Obec Veľké Dvorníky 113,11 €/mes. 01.03.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Jozef Vágo Obec Veľké Dvorníky 147,93 €/mes. 01.03.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ľudovít Németh a Iveta Némethová Obec Veľké Dvorníky 159,72 € 01.03.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ladislav Csibrey a Erika Csibrey Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2019 Stiahnuť
  Kúpna zmluva Mikulás Domonkos a Anna Domonkosova Obec Veľké Dvorníky 1 922,- € 14.03.2019 Stiahnuť
  Dohoda o zrušení predkupného práva Obec Veľké Dvorníky Ing. Attila Fogas   19.03.2019 Stiahnuť
č. 50/002/13 Municipálny úver - Superlinka, Zmluva o kontokorentnom úvere Obec Veľké Dvorníky Prima banka Slovensko, a.s. 13 000,- € 21.03.2019 Stiahnuť
č. 0305-2019 Zmluva o poskytnutí služieb Obec Veľké Dvorníky Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper 1 500,- € 25.03.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Rozália Szabóová Obec Veľké Dvorníky 135,96 €/mes. 01.04.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Diana Hercegová Obec Veľké Dvorníky 113,11 €/mes. 01.04.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Arpád Lévai Obec Veľké Dvorníky 141 €/mes. 01.04.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Mária Vágová Obec Veľké Dvorníky 109,63 € 02.04.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ján Pupák a Mária Pupáková Obec Veľké Dvorníky 150,73 €/mes. 02.04.2019 Stiahnuť
  Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky MAXNETWORK s.r.o 6 397,56 € 23.04.2019 Stiahnuť
  Zmluva o poskytovaní technickej služby Obec Veľké Dvorníky MAXNETWORK s.r.o   23.04.2019 Stiahnuť
  Zmluva o dielo "Vybudovanie stojisk" Obec Veľké Dvorníky DOMKO s.r.o 3 098,90 € 25.04.2019 Stiahnuť
  Zmluva o poskytnutí služby Obec Veľké Dvorníky DOMKO s.r.o   25.04.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Rita Bajnóczy Obec Veľké Dvorníky 15,- €/mes. 30.04.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Tímea Bugár Obec Veľké Dvorníky 15,- €/mes. 30.04.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Jozef Földes Obec Veľké Dvorníky 15,- €/mes. 30.04.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva PhDr. Attila Paraszti a PhDr. Veléria Parasztiová Obec Veľké Dvorníky 15,- €/mes. 30.04.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Diana Hercegová Obec Veľké Dvorníky 15,- €/mes. 30.04.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Lóránt Szabó Obec Veľké Dvorníky 15,- €/mes. 30.04.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Tomáš Mészáros Obec Veľké Dvorníky 15,- €/mes. 30.04.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Fekete Katalin Obec Veľké Dvorníky 15,- €/mes. 30.04.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ján Tóth Obec Veľké Dvorníky 15,- €/mes. 30.04.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Katalin Fekete Obec Veľké Dvorníky 113,45 €/mes. 01.05.2019 Stiahnuť
č. 39 595 Zmluva o poskytnutí dotácie Obec Veľké Dvorníky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000,- € 09.05.2019 Stiahnuť
č. ZO 19-13 Dohoda o poskytnutí grantu Obec Veľké Dvorníky Nadácia Ekopolis 2 600,- € 11.06.2019 Stiahnuť
č. 2018/FC/01/004 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Obec Veľké Dvorníky STRABAG s.r.o. 21 127,06 € 11.06.2019 Stiahnuť
  Zmluvu o budúcej zmluve Obec Veľké Dvorníky Tibor Kása a Andrea Kása 32 500,- € 14.06.2019 Stiahnuť
  Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky EPIC Partner a.s. 1 860,- € 17.06.2019 Stiahnuť
  Uznanie záväzku a dohoda o splatení dlhu Obec Veľké Dvorníky STRABAG s.r.o 1 261,11 €/mes. 10.07.2019 Stiahnuť
Stiahnuť
019-3/O-ŠP/2019 Zmluva VUC Obec Veľké Dvorníky Trnavský samosprávny kraj 500,- € 22.07.2019 Stiahnuť
  Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere a všeobecné úverové podmienky OTP Banky Slovensko Obec Veľké Dvorníky OTP Banka Slovensko a.s.   23.07.2019 Stiahnuť
Stiahnuť
  Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   30.07.2019 Stiahnuť
10081/2019 Darovacia zmluva Obec Veľké Dvorníky Nadácia Pontis 1 300,- € 21.08.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Rita Bajnóczy a Bálint Bajnóczy Obec Veľké Dvorníky 105,08 €/mes. 31.08.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Piroska Angyal Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 13.09.2019 Stiahnuť
  Zmluva Obec Veľké Dvorníky GA-AUDIT s.r.o 864,- € 27.09.2019 Stiahnuť
  Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky EPIC Partner a.s. 650,- € 30.09.2019 Stiahnuť
  Zmluva o nájme nebytového priestoru Németh Tibor Obec Veľké Dvorníky 30,- €/mes. 30.09.2019 Stiahnuť
  Zmluva o vypracovaní projektu Obec Veľké Dvorníky Regionálna rozvojová agentúra Podunajsko 1 000,- € 14.10.2019 Stiahnuť
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb Obec Veľké Dvorníky Slovak telekom a.s.   18.10.2019 Stiahnuť
ZAK19019  Mandátna zmluva Obec Veľké Dvorníky Office21, s.r.o 1 800,- € 18.10.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva O2 Slovakia, s.r.o.  Obec Veľké Dvorníky 2 500,- € 22.10.2019 Stiahnuť
  Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky AGRITEC spol s.r.o. 78 072,- €  29.10.2019 Stiahnuť
ZAK19022 Mandatná zmluva Obec Veľké Dvorníky Office21 s.r.o. 2 017,35 € 11.10.2019 Stiahnuť
  Zmluva o poskytnutí služby Obec Veľké Dvorníky PURA, spol. s.r.o. 56 752,80 € 12.11.2019 Stiahnuť
1/2019 Zmluva o dielo č. 1/2019 Obec Veľké Dvorníky Gabriel Frűhvald - STAVEBNINY 119 677,34 € 18.11.2019 Stiahnuť
ZM_SEP-IMRK2-2019-003153 Zmluva o poskytnutí nenavratného finančného príspevku Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) 257 500,- € 27.11.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Marian Kurtas Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 30.11.2019 Stiahnuť
  Dodatok č. 5 Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 13.10.2009 Obec Veľké Dvorníky PURA, spol. s.r.o.   03.12.2019 Stiahnuť
1220-2019 Zmluva o poskytnutí služieb č. 1220-2019 Obec Veľké Dvorníky Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper 1800,- € 09.12.2019 Stiahnuť
  Zmluva o poskytnutí služieb Obec Veľké Dvorníky EPIC Partner a.s.  4 892,50 €  09.12.2019 Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. Z 201643167_Z Obec Veľké Dvorníky Up Slovensko, s.r.o.   11.12.2019 Stiahnuť
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Obec Veľké Dvorníky GA-AUDIT s.r.o. 1416,- € 20.12.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva PURA W, s.r.o. Obec Veľké Dvorníky 123,50 € 31.12.2019 Stiahnuť
  Nájomná zmluva PhDr. Attila Paraszti a PhDr. Valéria Parasztiová Obec Veľké Dvorníky 114,83 €/mes. 31.01.2020 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Tomáš Mészáros a Regina Mészárosová Obec Veľké Dvorníky 113,45 €/mes. 31.01.2020 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ján Tóth Obec Veľké Dvorníky 116,64,- €/mes. 31.01.2020 Stiahnuť
PHZ-OPK1-2019-003021 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo vnutra SR 30 000,- € 03.02.2020 Stiahnuť
  Dodatok č.1 Obec Veľké Dvorníky PURA, spol. s.r.o.   17.02.2020 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Beatric Földesová Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2020 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Michal Posztós Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2020 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ladislav Chyba a Mária Chybová Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2020 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Iveta Ráczová a František Liszkovský  Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2020 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Jozef Vágo  Obec Veľké Dvorníky 147,93 €/mes. 01.03.2020 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ladislav Csibrey a Erika Csibrey  Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2020 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ján Pupák a Mária Pupáková  Obec Veľké Dvorníky 150,73 € /mes. 01.03.2020 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Štefan Nagy a Anna Oroszová Obec Veľké Dvorníky 113,11 €/mes. 01.03.2020 Stiahnuť
  Najomná zmluva Németh Ľudovít a Iveta Némethová Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2020 Stiahnuť
180/C700/2020 Zmluva 180/C700/2020 Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo dopravy a výstavby SR 166 757,21 € 02.03.2020 Stiahnuť
50/005/20 Municipál úver Univerzal č. 50/005/20 Obec Veľké Dvorníky Prima banka 100 000,- € 19.03.2020 Stiahnuť
  Zmluva o kontrolnej činnosti Obec Veľké Dvorníky EKOTEC, spol.s.r.o. 276,- € 20.03.2020 Stiahnuť
320 0814 Zmluva č. 320 0814 Obec Veľké Dvorníky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3000,- € 26.03.2020 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Diana Hercegová Obec Veľké Dvorníky 113,11 €/mes. 01.04.2020 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Rozália Szabóová Obec Veľké Dvorníky 135,96 €/mes. 01.04.2020 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Árpád Lévai Obec Veľké Dvorníky 141,- €/mes. 01.04.2020 Stiahnuť
  Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky Tibor Kása a Andrea Kása 32 500,- € 17.04.2020 Stiahnuť
KRHZ-TT-VO-2020/81-032 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2020/81-032 Obec Veľké Dvorníky Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 67 770,60 € 28.04.2020 Stiahnuť
  Mandátna zmluva Obec Veľké Dvorníky Office21, s.r.o. 1 377,84 € 30.04.2020 Stiahnuť
  Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky  BALA, a.s. 170 179,00 € 13.05.2020 Stiahnuť
  Rámcová zmluva o poskytovaní služby a dodaní tovaru Obec Veľké Dvorníky LED ARENA s.r.o. 84,- € 18.05.2020 Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 17.4.2020 (požiarna zbrojnica) Obec Veľké Dvorníky Tibor Kása a Andrea Kása   20.05.2020 Stiahnuť
  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo dopravy a výstavby SR v zastúpení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 8 550,00 € 02.06.2020

Stiahnuť
Stiahnuť
Stiahnuť

  Darovacia zmluva Obec Veľké Dvorníky Ing. Ľudovít Kulcsár - VOX   09.06.2020 Stiahnuť
  Zmluva o zabezpečení služby Obec Veľké Dvorníky S.I.F. security s.r.o. 240,- €/mes. 11.06.2020 Stiahnuť
119-PRcov/OAaVP/4518/2020 Zmluva č. 119-PRcov/OAaVP/4518/2020 o poskytnutí účelovej dotácie Obec Veľké Dvorníky Trnavský samosprávny kraj 869,- € 17.06.2020 Stiahnuť
  Licenčná zmluva Obec Veľké Dvorníky DATALAN a.s.   23.07.2020 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Attila Szeiff a Enikő Szeiff Narancsík Obec Veľké Dvorníky 109,21 €/mes. 01.08.2020 Stiahnuť
  Dodatok č. 1 K zmluve o dielo zo dňa 13.05.2020 Obec Veľké Dvorníky BALA, a.s.   03.08.2020 Stiahnuť
  Zmluva o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény a Zmluva o ich darovaní Obec Veľké Dvorníky Občiasnke združenie Dogazyl 50,- € 14.08.2020 Stiahnuť
  Zmluva o pripojení Obec Veľké Dvorníky Západoslovenská distribučná, a.s.   19.08.2020 Stiahnuť
  Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Veľké Dvorníky ZSE Energia a.s.   24.08.2020 Stiahnuť
  Dodatok č. 1 k poistnej zmluve Obec Veľké Dvorníky Union poisťovňa 22,47 €/ročne 27.08.2020 Stiahnuť
  Darovacia zmluva Obec Holice Obec Veľké Dvorníky   04.09.2020 Stiahnuť
  Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb Obec Veľké Dvorníky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby   07.09.2020 Stiahnuť
č.2/1000151288

Zmluva o dodávke vody z verej. vodovodu a odvádzaní odpad. vôd verej. kanalizáciou č.2/1000151288

Obec Veľké Dvorníky ZVS a.s.    09.09.2020 Stiahnuť
  Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo financií SR 19 283,- € 25.09.2020 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Piroska Angyal Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 01.10.2020 Stiahnuť
  Kúpna zmluva Vivien Banyáková Obec Veľké Dvorníky 661,08 € 06.10.2020 Stiahnuť
  Darovacia zmluva Obec Veľké Dvorníky Ing. Ľudovít Kulcsár   14.10.2020 Stiahnuť
č. 20/04/010/39 Dohoda č. 20/04/010/39 Obec Veľké Dvorníky UPSVaR   14.10.2020 Stiahnuť
  Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky LED ARENA s.r.o. 13 500,- € 16.10.2020 Stiahnuť
  Dodatok č. 1 k zmluve o dielo LED ARENA Obec Veľké Dvorníky LED ARENA s.r.o.   16.10.2020 Stiahnuť
ZM_SEP-IMRK2-2020-003782 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo vnútra SR 317 331,21 € 27.11.2020 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Marian Kurtas Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.12.2020 Stiahnuť
  Zmluva o výpožičke Obec Veľké Dvorníky SR- Štatisticky úrad SR   11.12.2020 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Linda Horváthová Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 14.12.2020 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Diana Puha a Zsolt Puha Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 14.12.2020 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Zoltán zoller a Zuzana Zollerová Obec Veľké Dvorníky 132,96 €/mes. 14.12.2020 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ing. Zoltán Kovács Obec Veľké Dvorníky 132,96 €/mes. 14.12.2020 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Vojtech Vígh Obec Veľké Dvorníky 143,55 €/mes. 14.12.2020 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Mikuláš Domonkos a Renáta Domonkosová Obec Veľké Dvorníky 143,55 €/mes. 14.12.2020 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Andrea Bodó Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 16.12.2020 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Zoltán Domonkos a Gizela Domonkos Obec Veľké Dvorníky 143,55 €/mes. 16.12.2020 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Dávid Hegyi Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 21.12.2020 Stiahnuť
  Dodatok č. 6 k Rámcovej zmluve o zneškodnení odpadu zo dňa 13.10.2009 Obec Veľké Dvorníky PURA spol.s.r.o.   01.01.2021 Stiahnuť
č. TT152596_2 Zmluva Obec Veľké Dvorníky RECobal s.r.o.   01.01.2021 Stiahnuť
  Zmluva o poskytovaní služieb Obec Veľké Dvorníky Základná škola Ármina Vámbéryho s vyuč. jaz. maďarským   21.01.2021 Stiahnuť
  Zmluva o poskytnutí služieb Obec Veľké Dvorníky Regio Solution s.r.o. 1 500,- € 29.01.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Lóránt Szabó a Ildikó Szabóová Obec Veľké Dvorníky 113,45 €/mes. 31.01.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Tímea Bugár Obec Veľké Dvorníky 116,64 €/mes. 31.01.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Silvester Ágh Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 31.01.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Tomáš Mészáros a Regina Mészárosová Obec Veľké Dvorníky 113,45 €/mes. 31.01.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Jozef Földes Obec Veľké Dvorníky 113,45 €/mes. 31.01.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva PhDr. Attila Paraszti a PhDr. Valéria Parasztiová Obec Veľké Dvorníky 114,83 €/mes. 31.01.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ján Tóth Obec Veľké Dvorníky 116,64 €/mes. 31.01.2021 Stiahnuť
  Zmluva o poskytovaní IT služieb Obec Veľké Dvorníky Szabolcs Aranyossy - OFFICETECH 60,- €/mes. 01.03.2021 Stiahnuť
  Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny, číslo 7300004151  Obec Veľké Dvorníky SPP a.s.    01.03.2021 Stiahnuť
  Dodatok č. 0001 k Zmluve o združenej dodávke plynu  Obec Veľké Dvorníky SPP a.s.     01.03.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ladislav Chyba a Mária Chybová Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Atila Almási Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Iveta Ráczová a František Lieszkovsky Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ladislav Csibrey a Erika Csibrey Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Štefan Nagy a Anna Nagy Oroszová Obec Veľké Dvorníky 113,11 €/mes. 01.03.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ildikó Némethová Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Jozef Vágo Obec Veľké Dvorníky 147,93 €/mes. 01.03.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Michal Posztós Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Zsuzsanna Antalics Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Beatric Földesová Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ľudovít Németh a Iveta Némethová Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2021 Stiahnuť
č. 43/01/21512/11 Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní č. 43/01/21512/11 Obec Veľké Dvorníky ZVS, a.s.   05.03.2021 Stiahnuť
  Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke Obec Veľké Dvorníky Štatistický úrad SR   15.03.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Diana Hercegová Obec Veľké Dvorníky 113,11 €/mes. 01.04.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Árpád Lévai Obec Veľké Dvorníky 141,- €/mes. 01.04.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ján Pupák, Mária Pupáková Obec Veľké Dvorníky 150,73 €/mes. 02.04.2021 Stiahnuť
  Zmluva Obec Veľké Dvorníky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3000,- € 11.05.2021 Stiahnuť
  Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo vnútra SR 63 141,12 € 20.05.2021 Stiahnuť
  Dohoda o ukončení zmluvy Obec Veľké Dvorníky PURA spol.s.r.o.   24.05.2021 Stiahnuť
  Dohoda o ukončení zmluvy Obec Veľké Dvorníky DOMKO s.r.o.   24.05.2021 Stiahnuť
  Zmluva o zabezpečení služby Obec Veľké Dvorníky S.I.F. security s.r.o. 200,- € 01.06.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ferenc Lavu Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.07.2021 Stiahnuť
  Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu Obec Veľké Dvorníky GULÁZSI s.r.o. 108,- €/mes. 01.07.2021 Stiahnuť
č. 1/07/2021 Zmluva o dielo č. 1/07/2021 Obec Veľké Dvorníky J.A.G.-Tech s.r.o. 8 628,- € 08.07.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Attila Szeiff a Enikő Szeiff Narancsík Obec Veľké Dvorníky 109,21 €/mes. 01.08.2021 Stiahnuť
č. 2/2021 Zmluva o dielo č. 2/2021 Obec Veľké Dvorníky BALA a.s. 284 750,22 € 03.09.2021 Stiahnuť
č. 02/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/2021 Obec Veľké Dvorníky BALA a.s.   03.09.2021 Stiahnuť
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb Obec Veľké Dvorníky Slovak Telekom, a.s.   09.09.2021 Stiahnuť
  Zmluva o odchyte opustených a túlavých zvierat Obec Veľké Dvorníky Občianské združenie DOGAZYL   13.09.2021 Stiahnuť
  Kúpna zmluva Erik Németh Obec Veľké Dvorníky 624,- € 21.09.2021 Stiahnuť
  Zmluva o výpožičke Obec Veľké Blahovo Obec Veľké Dvorníky   29.09.2021 Stiahnuť
  Uznanie dlhu a dohoda o spôsobe úhrady dlhu Obec Veľké Dvorníky AGROTADE s.r.o. 12 966,- € 29.09.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Árpád Lévai Obec Veľké Dvorníky 141,- €/mes. 01.10.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Piroska Angyal Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 01.10.2021 Stiahnuť
  Návrh zmluvy o dielo Obec Veľké Dvorníky GSP - STAV s.r.o. 222 449,96 € 13.10.2021 Stiahnuť
  Zmluva o nájme Obec Veľké Dvorníky DRD STSV s.r.o. 1,- € 09.11.2021 Stiahnuť
  Dohoda č. 21/04/010/54 Obec Veľké Dvorníky UPSVaR   11.11.2021 Stiahnuť
  Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 11-4-14266 Obec Veľké Dvorníky Union poisťovňa a.s. 70,73 € 12.11.2021 Stiahnuť
č. 8/2021 Rámcová zmluva č. 8/2021 Obec Veľké Dvorníky GULAZSI s.r.o.   15.11.2021 Stiahnuť
  Zmluva o poskytovaní služieb Obec Veľké Dvorníky Gemini Group s.r.o. 5 880,- € 19.10.2021 Stiahnuť
  Zmluva o spolupráci Obec Veľké Dvorníky JKL production s.r.o. 2 160,- € 29.11.2021 Stiahnuť
  Rámcová zmluva Obec Veľké Dvorníky PURA W s.r.o.   07.12.2021 Stiahnuť
  Dodatok k zmluve o dielo GSP-STAV zo dňa 13.10.2021 Obec Veľké Dvorníky GSP - STAV s.r.o.   13.12.2021 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Zoltán Zoller a Zuzana Zollerová Obec Veľké Dvorníky 132,96 €/mes. 16.12.2021 Stiahnuť
  Zmluva o spolupráci Obec Veľké Dvorníky TRIUS FINANCE, s.r.o.   16.12.2021 Stiahnuť
  Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Veľké Dvorníky DRD STAV s.r.o.   21.12.2021 Stiahnuť
č. ZAK22001 Zmluva o výkone stavebného dozoru č. ZAK22001 Obec Veľké Dvorníky Office21,s.r.o. 2 852,60 € 10.01.2022 Stiahnuť
  Zmluva Obec Veľké Dvorníky GA-AUDIT s.r.o. 1 476,- € 10.01.2022 Stiahnuť
  Zmluva o bežnom účte Obec Veľké Dvorníky ČSOB a.s.   17.01.2022 Stiahnuť
  Hromadná licenčná zmluva Obec Veľké Dvorníky SOZA   21.01.2022 Stiahnuť
  Zmluva o poskytovaní služieb Obec Veľké Dvorníky Národná geograficko informačná s.r.o. 130,- € 31.01.2022 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ján Tóth Obec Veľké Dvorníky 116,64 €/mes. 31.01.2022 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ladislav Tóth Obec Veľké Dvorníky 105,08 €/mes. 31.01.2022 Stiahnuť
  Nájomná zmluva PhDr. Attila Paraszti a PhDr. Valéria Parasztiová Obec Veľké Dvorníky 114,83 €/mes. 31.01.2022 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Jozef Vágo Obec Veľké Dvorníky 147,93 €/mes. 01.03.2022 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ladislav Chyba a Mária Chybová Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2022 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Michal Posztós Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2022 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Beatric Földesová Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2022 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Štefan Nagy a Anna Oroszová Nagyová Obec Veľké Dvorníky 113,11 €/mes. 01.03.2022 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ladislav Csibrey a Erika Csibrey Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2022 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Tibor Sárközi Obec Veľké Dvorníky 12 € /rok 10.03.2022 Stiahnuť
č. 02/2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 02/2021 Obec Veľké Dvorníky BALA a.s. 304 258,97 € 18.03.2022

Stiahnuť

Stiahnuť

  Nájomná zmluva Árpád Lévai Obec Veľké Dvorníky 141,- €/mes. 01.04.2022 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Mária Vágová Obec Veľké Dvorníky 109,63 €/mes. 02.04.2022 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Katalin Fekete Obec Veľké Dvorníky 113,45 €/mes. 01.05.2022 Stiahnuť
č. 322 0049 Zmluva č. 322 0049 Obec Veľké Dvorníky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3000,- € 04.05.2022 Stiahnuť
č.p. KRHZ-TT-VO-2022/157-023 Darovacia zmluva č.p. KRHZ-TT-VO-2022/157-023 Obec Veľké Dvorníky Slovenská republika zastupená MVSR 47 836,60 € 06.06.2022 Stiahnuť
  Zmluva o zabezpečení služby Obec Veľké Dvorníky S.I.F.security s.r.o. 360,- €/mes. 20.06.2022 Stiahnuť
  Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a v OOPP Obec Veľké Dvorníky Szabo Familia s.r.o. 120,- €/mes. 27.06.2022 Stiahnuť
  Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č.02/2021 Obec Veľké Dvorníky BALA a.s. 307 706,29 € 29.06.2022 Stiahnuť
  Zmluva o spolupráci Obec Veľké Dvorníky GreatFirm s.r.o. 387,40 € 30.06.2022 Stiahnuť
  Zmluva o nájme nebytového priestoru BALNEO-MED Obec Veľké Dvorníky 69,90 €/mes. 12.07.2022 Stiahnuť
  Zmluva o nájme nebytového priestoru JH-UniMed s.r.o. Obec Veľké Dvorníky 44,78 €/mes. 12.07.2022 Stiahnuť
  Dodatok č. 3 k poistnej zmluve Obec Veľké Dvorníky UNION poisťovňa 62,32 € 25.07.2022 Stiahnuť
  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena NEA-PLAST EU, s.r.o. Obec Veľké Dvorníky   27.07.2022 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Attila Szeiff a Enikő Szeiff Narancsík Obec Veľké Dvorníky 109,21 €/mes. 01.08.2022 Stiahnuť
  Dodatok 1 k Zmluve o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény a Zmluve o ich darovaní Obec Veľké Dvorníky Občianske združenie Dogazyl 70,- € 01.08.2022 Stiahnuť
2/1000187858 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Obec Veľké Dvorníky ZVS, a.s.   26.08.2022 Stiahnuť
  Nájomná zmluva ita Bajnóczy, Bálint Bajnóczy, Csaba Czucz Obec Veľké Dvorníky 105,08 €/mes. 01.09.2022 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Árpád Lévai Obec Veľké Dvorníky 141,- €/mes. 30.09.2022 Stiahnuť
  Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Obec Veľké Dvorníky PURA W   30.09.2022 Stiahnuť
  Zmluva o spolupráci Obec Veľké Dvorníky JKL production s.r.o.   14.10.2022 Stiahnuť
  Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Veľké Dvorníky_01 Obec Veľké Dvorníky T-MAPY s.r.o.   15.11.2022 Stiahnuť
  Poistná zmluva Obec Veľké Dvorníky Union poisťovňa, a.s. 1430,64 € 16.11.2022 Stiahnuť
č. 361/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 361/2022  Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo, práce, sociálnych vecí a rodiny SR 40 000,- € 08.12.2022 Stiahnuť
č. 13.10.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 13.10.2021 Obec Veľké Dvorníky GSP-STAV, s.r.o. 234 549,44 € 09.12.2022 Stiahnuť
  Zmluva o výpožičke Obec Veľké Blahovo Obec Veľké Dvorníky   01.01.2023 Stiahnuť
  Zmluva Obec Veľké Dvorníky GA-AUDIT s.r.o. 1 548,- € 09.01.2023 Stiahnuť
  Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Obec Veľké Dvorníky Iveta Szabóová 3,60/ks 09.01.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Phdr. Attila Paraszti a PhDr. Valéria Parasztiová Obec Veľké Dvorníky 114,83 €/mes. 31.01.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ján Tóth Obec Veľké Dvorníky 116,64 €/mes. 31.01.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Juraj Bugár Obec Veľké Dvorníky 116,64 €/mes. 01.02.2023 Stiahnuť
  Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. 6 500,- € 08.02.2023 Stiahnuť
č. 3/2023/2 Zmluva o dielo č. 3/2023/2 Obec Veľké Dvorníky BALA a.s. 371 280,- € 08.02.2023 Stiahnuť
  Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu Obec Veľké Dvorníky SPP,a.s.   20.02.2023

Stiahnuť

Stiahnuť

Stiahnuť

1/2023 Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky DELIVER DOORS s.r.o. 12 719,- € 20.02.2023 Stiahnuť
2/2023 Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky Daffer spol. s.r.o. 5 608,80 € 22.02.2023 Stiahnuť
3/2023 Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky NOMIland, s.r.o. 22 105,99 € 22.02.2023 Stiahnuť
4/2023 Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. 31 038,- € 22.02.2023 Stiahnuť
9600405620 Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Veľké Dvorníky SPP a.s.   01.03.2023 Stiahnuť
9600413687 Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Veľké Dvorníky SPP a.s.   01.03.2023 Stiahnuť
9600433247 Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Veľké Dvorníky SPP a.s.   01.03.2023 Stiahnuť
9600483366 Zmluva o združenej dodávke elektriny - účinné 01.05.2023 Obec Veľké Dvorníky SPP a.s.   01.03.2023 Stiahnuť
  Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny, číslo 2 Obec Veľké Dvorníky SPP a.s.   01.03.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ladislav Csibrey a Erika Csibreyová Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Beatric Földesová Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Jozef Vágo Obec Veľké Dvorníky 147,93 €/mes. 01.03.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Michal Posztós Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ladislav Chyba a Mária Chybová Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Nagy Štefan a Anna Nagy Oroszová Obec Veľké Dvorníky 113,11 €/mes. 01.03.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva DRD STAV s.r.o. Obec Veľké Dvorníky 202,- €/mes.  06.03.2023 Stiahnuť
č. 50/002/23 Zmluva o termínovanom úvere č. 50/002/23 Obec Veľké Dvorníky Prima banka Slovensko, a.s.   10.03.2023 Stiahnuť
  Kúpna zmluva Ludovic Maquet Obec Veľké Dvorníky 2250  14.03.2023 Stiahnuť

 

Číslo Názov Odberateľ Dodávateľ Cena Zverejnenie Detail
č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/37 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/37 Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 618 842,47 € 28.02.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Rozália Szabóová Obec Veľké Dvorníky 135,96 €/mes. 31.03.2023 Stiahnuť
  Zmluva o poskytovaní poradenských služieb Obec Veľké Dvorníky TRIUS FINANCE, s.r.o. 12 400,- € 03.04.2023 Stiahnuť
  Dodatok k zmluve DELIVER DOORS s.r.o. z 20.2.2023 Obec Veľké Dvorníky DELIVER DOORS s.r.o.   26.04.2023 Stiahnuť
  Dodatok k zmluve NOMIland, s.r.o. z 22.2.2023 Obec Veľké Dvorníky NOMIland, s.r.o.   26.04.2023 Stiahnuť
  Dodatok k zmluve GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. z 22.2.2023 Obec Veľké Dvorníky GASTRO VRÁBEĽ s.r.o.   27.04.2023 Stiahnuť
  Dodatok k zmluve Daffer spol. s.r.o. z 22.2.2023 Obec Veľké Dvorníky Daffer spol. s.r.o.   27.04.2023 Stiahnuť
  Zmluva o výkone stavebného dozoru Obec Veľké Dvorníky Office21 s.r.o. 9 610,- € 27.04.2023 Stiahnuť
  Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPOSR Obec Veľké Dvorníky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3000,- € 27.04.2023 Stiahnuť
  Zmluva Obec Veľké Dvorníky Office21,s.r.o. 9160,- € 27.04.2023  Stiahnuť
  Nájomná zmluva Zoltán Matlák Obec Veľké Dvorníky 143,55 €/mes. 30.04.2023 Stiahnuť
č. 7300023281 Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 730002328 Obec Veľké Dvorníky SPP, a.s.   18.05.2023 Stiahnuť
  Darovacia zmluva Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Obec Veľké Dvorníky 60,- € 30.05.2023 Stiahnuť
  Zmluva o dodávkach v Školskom programe na školský rok 2023/2024 Obec Veľké Dvorníky FIALA - VITALITA, s.r.o.   01.06.2023 Stiahnuť
  Dodatok k zmluve Obec Veľké Dvorníky Office21,s.r.o.   02.06.2023 Stiahnuť
  Zmluva o zabezpečení služby Obec Veľké Dvorníky S.I.F security s.r.o. 396,- € 23.06.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ferenc Lavu Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.07.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Attila Szeiff a Enikő Szeiff Narancsík Obec Veľké Dvorníky 109,21 €/mes. 01.08.2023 Stiahnuť
  Dodatok č. 1 k poistnej zmluve zverejnenej 16.11.2022 - Union poistovna Obec Veľké Dvorníky Union Poisťovňa   23.08.2023 Stiahnuť
  Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 3/2023/2 Obec Veľké Dvorníky BALA a.s.   28.08.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Rita Bajnóczy, Bálint Bajnóczy, Csaba Czucz Obec Veľké Dvorníky 105,08 €/mes. 01.09.2023 Stiahnuť
  Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky Anoverd s.r.o. 44 917,20 € 11.09.2023 Stiahnuť
  Kúpna zmluva DRD STAV s.r.o. Obec Veľké Dvorníky 10 140,- € 21.09.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Árpád Lévai Obec Veľké Dvorníky 141,- €/mes. 29.09.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Viktor Mandák Obec Veľké Dvorníky 147,93 €/mes. 01.10.2023 Stiahnuť
  Zmluva o výpožičke Poľovnícka spoločnosť Malé a Veľké Dvorníky Obec Veľké Dvorníky   10.10.2023 Stiahnuť
  Zmluva o spolupráci Dávid Vén Obec Veľké Dvorníky   23.10.2023 Stiahnuť
č. 130923/1 Kúpna zmluva časť. č. 1 Obec Veľké Dvorníky Róbert Bartuš s.r.o. 84 924,- € 31.10.2023 Stiahnuť
č. MM/11-/2023 Kúpna zmluva časť. č. 2 Obec Veľké Dvorníky TagriS s.r.o. 19 980,- € 31.10.2023 Stiahnuť
č. 130923/3 Kúpna zmluva časť. č. 3 Obec Veľké Dvorníky Róbert Bartuš s.r.o. 18 072,- € 31.10.2023 Stiahnuť
č. 130923/4 Kúpna zmluva časť. č. 4 Obec Veľké Dvorníky Róbert Bartuš s.r.o. 17 877,60 € 31.10.2023 Stiahnuť
č. MM/12/2023 Kúpna zmluva časť. č. 5 Obec Veľké Dvorníky TagriS s.r.o. 25 560,- € 31.10.2023 Stiahnuť
č. 26 Kúpna zmluva časť. č. 6 Obec Veľké Dvorníky UNIKOV NITRA, s.r.o. 10 764,- € 31.10.2023 Stiahnuť
č. 8/9/23/2 Kúpna zmluva časť. č. 7 Obec Veľké Dvorníky ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 5 400,- € 31.10.2023 Stiahnuť
  Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/37/463 Obec Veľké Dvorníky Slovenská agentúra životného prostredia   07.12.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Mikuláš Domonkos a Renáta Domonkosová Obec Veľké Dvorníky 235,33 €/mes. 14.12.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Zoltán Domonkos a Gizela Domonkos Obec Veľké Dvorníky 235,33 €/mes. 14.12.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Diana Puha Obec Veľké Dvorníky 241,94 €/mes. 14.12.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Linda Horváthová Obec Veľké Dvorníky 241,94 €/mes. 14.12.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Andrea Bodó Obec Veľké Dvorníky 241,94 €/mes. 14.12.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Vojtech Vígh Obec Veľké Dvorníky 235,33 €/mes. 14.12.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ing. Zoltán Kovács Obec Veľké Dvorníky 217,96 €/mes. 14.12.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Dávid Hegyi Obec Veľké Dvorníky 241,94 €/mes. 18.12.2023 Stiahnuť
  Zmluva Obec Veľké Dvorníky GA-AUDIT, s.r.o. 1 656,- € 21.12.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Silvester Ágh Obec Veľké Dvorníky 241,94 €/mes. 08.01.2024 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Štefan Nagy a Anna Nagy Oroszová Obec Veľké Dvorníky 187,27 €/mes. 22.01.2024 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Zsuzsanna Antalics Obec Veľké Dvorníky 241,48 €/mes. 23.01.2024 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ladislav Chyba a Mária Chybová Obec Veľké Dvorníky 241,48 €/mes. 23.01.2024 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Lóránt Szabó a Ildikó Szabóová Obec Veľké Dvorníky 187,83 €/mes. 23.01.2024 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ján Tóth Obec Veľké Dvorníky 193,11 €/mes. 23.01.2024 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Jozef Földes Obec Veľké Dvorníky 187,83 €/mes. 23.01.2024 Stiahnuť
  Nájomná zmluva PhDr. Attila Paraszti a PhDr. Valéria Parasztiová Obec Veľké Dvorníky 190,11 €/mes. 23.01.2024 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Tomáš Mészáros a Regina Mészárosová Obec Veľké Dvorníky 187,83 €/mes. 23.01.2024 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Iveta Lieskovská a František Lieskovský Obec Veľké Dvorníky 241,48 €/mes. 14.02.2024 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ildikó Némethová Obec Veľké Dvorníky 241,48 €/mes. 14.02.2024 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ján Pupák a Mária Pupáková Obec Veľké Dvorníky 221,66 €/mes. 14.02.2024 Stiahnuť
Číslo Názov Odberateľ Dodávateľ Cena Zverejnenie Detail
  Zoznam došlých faktúr rok 2011         Stiahnuť
  Zoznam došlých faktúr rok 2012         Stiahnuť
  Zoznam došlých faktúr rokov 2013, 2014, 2015         Stiahnuť
20150116 Faktúra EKOM PLUS s.r.o. Obec Veľké Dvorníky EKOM PLUS, s.r.o 25 000,-€ 31.7.2015 Stiahnuť
2015072 Faktúra SportReal Nitra s.r.o Obec Veľké Dvorníky SportReal Nitra s.r.o 59 951,14,-€ 10.12.2015 Stiahnuť
  Zoznam došlých faktúr rok 2015         Stiahnuť
  Došlé faktúry 01-06/2016         Stiahnuť
  Došlé faktúry 07/2016         Stiahnuť
  Došlé faktúry 08/2016         Stiahnuť
  Došlé faktúry 09/2016         Stiahnuť
  Došlé faktúry 10/2016         Stiahnuť
  Došlé faktúry 11/2016         Stiahnuť
  Došlé faktúry 12/2016         Stiahnuť
  Došlé faktúry 01/2017         Stiahnuť
  Došlé faktúry 02/2017         Stiahnuť
  Došlé faktúry 03-04/2017         Stiahnuť
  Došlé faktúry 05/2017         Stiahnuť
  Došlé faktúry 06/2017         Stiahnuť
  Došlé faktúry 07/2017         Stiahnuť
  Došlé faktúry 08/2017         Stiahnuť
  Došlé faktúry 09/2017         Stiahnuť
  Došlé faktúry 10/2017         Stiahnuť
  Došlé faktúry 11/2017         Stiahnuť
  Došlé faktúry 12/2017         Stiahnuť
  Došlé faktúry 01/2018         Stiahnuť
  Došlé faktúry 02/2018         Stiahnuť
  Došlé faktúry 03/04/05/2018         Stiahnuť
  Došlé faktúry do 14.06.2018         Stiahnuť
  Došlé faktúry od 15.06.2018 do 31.07.2018         Stiahnuť
  Došlé faktúry do 16.08.2018         Stiahnuť
  Došlé faktúry od 17.08.2018 do 30.09.2018         Stiahnuť
  Došlé faktúry 10-11/2018         Stiahnuť
  Došlé faktúry 12/2018         Stiahnuť
  Došlé faktúry 01-03/2019         Stiahnuť
  Došlé faktúry 04-12/2019         Stiahnuť
  Došlé faktúry 2020         Stiahnuť
  Došlé faktúry 2021         Stiahnuť
  Došlé faktúry 2022         Stiahnuť
  Došlé faktúry 2022         Stiahnuť
  Došlé faktúry 2023         Stiahnuť