Fõ tartalom

A község címere, zászlaja és pecsétje a 750 éves évfordulói ünnepség alkalmával voltak megszentelve és újonnan beiktatva.

A község címere: zöld pajzsban elhelyezett arany markolatú ezüst szablyával ékesített páncélozott kar, az alsó sarkakban nagy nyolcágú kidomborodott aranycsillagokkal kiegészítve.

A község zászlója kilenc hosszanti irányú sávból áll, sorrendben fehér, sárga,zöld színben.

A község nevével először egy 1252-ből származó oklevélben találkozunk "Vduarnok", 1346-ban "Nogwduornuk" 1786-ban "Nagy-Udvarnok" és 1927-ben "Veľké Dvorníky" alakban.

A vármegyék kiakalakulása előtti időkben már létezett a község határában azóta már elpusztult Szolgagyőr vára a legkorábbi magyar közigazgatási egységekként létrehozott várispánságok egyike, mely először egy 1399-ben kelt oklevélben szerepelt "Zolga Gyeur" alakban. Itt volt akkoriban Alsó Csallóköz központja síkvidéki várként. Fa és földsáncok védhették, ezek pedig a tatárjárás idején nem tudtak ellenállni a pusztításnak, többé már nem építették fel. Megmaradt használható romjait az udvarnokok a közeli települések köztük településünk építéséhez használták fel amely Nagyudvarnok néven ma is fennáll. 1341-ben a Pozsonyi várjobbágyok birtoka. 1380-ban I. Lajos király Pókateleki Miklós fiát, Jakabot iktatta be az itt neki adományozott birtokba.

1423-ban a község nemesi birtokosai a Bazini és Szent-Györgyi grófok voltak.

1553. évi portális összeírsában Zomor János 5, Bucsuházi Tamás 3, Soldos György 1 és Amade Miklós másfél portával szerepel. A község későbbi nagyobb birtokosa a Kondé, a Bittov, a Bacsák, a Bíró és a Szabó család; a 19. század második felében a Hütter és a Walhberg család; a 20.század elején pedig Habermann Nándor vezérkari kapitány. 1828-as évi Nagy Lajos-féle összeírásban 49 ház és 356 lakos szerepel.A 20.század elején Nagyudvarnok kisközség házainak száma 58, lakosainak száma 372. Az alsó Csallóközben körjegyzőségi székhely volt, közigazgatásilag 4 falu tartozott hozzá: Pozsonyeperjes, Duntőkés, Sikabony, Kisudvarnok, valamint Rózsamajor, Szigetimajor és Búslak szintén a faluhoz tartozott. Postája, távírója s vasúti állomása Dunaszerdahely volt.

A község központjában található a XIX.század végén épült Szentháromság kápolna, 1953-ban épült egészen új keletű katolikus templom, amelyet 1859-ben készült Szűz Mária oltár ékesít, valamint a 17. században épült reneszánsz kastély, amit egy magasrangú tiszt építetett. 1769-ben nagy tűzvész pusztította el a falut. Ezért a kastélyra a "Kondé" család zsindelyes tető helyett cserpes tetőzetet csináltatott. A XIX. Század elején klasszicizálták, új homlokzatot kapott, az utca felől falpillérek és festett falsávkeretek, valamint egyenes záródású ablakok tagolják homlokzatát, az udvar felőli árkádos folyosója sokkal ékesebb.

1960-ban Kis és Nagy Udvarnok valamint Búslak összevonásával egy közigazgatási egységet hoztak létre Dvorníky na Ostrove néven, de 1990-ben a két község újból önállósult. 1990-től 1998-ig az önkormányzati testület 12 tagú: polgármester és 11 képviselő, 1998-tól az önkormányzat 8 tagú: polgármester és 7 képviselő.Jelenleg az önkormányzat 10 tagú: polgármester és 9 képviselő.

A község területe 799 ha, tengerszíntfeletti magassága 112-114 m között válltakozik a község központjában 113 m.


1991-es népszámlálási adatok szerint a lakóházak száma 102, lakosainak száma 717

- nemzetiség szerint: 693 magyar, 17 szlovák, 5 cseh, 1 morva, 1 roma.


2001-ben lakosok száma 795 fő volt, 2006-ban pedig 910-re emelkedett.

2015-ben a lakósok száma 1141.

2020.12.31 -én a lakósok száma 1360.

Üdvözöljük Nagyudvarnokon!

Ha egy idegen arra kiváncsi, hogy hol található Nagyudvarnok, arra bizony nem könnyű egyértelmű feleletet adni egy országos, netán európai méretekben gondolkodó ember számára.

Viszonyítani kell……. Például: ha megmutatjuk az érdeklődőnek a térképen Bécs-Budapest; majd Pozsony-Komárom vonalat, és közöljük azt is, hogy Komárom és Pozsony között félúton Dunaszerdahely város közelében található a Csallóköz szívében, amelyet a Nagy- és Kis-Duna ölel körül, akkor az idegen számára behatároljuk európai méretekben Nagyudvarnok helyét.