Fõ tartalom

Szám Cím Átvevő Beszállító Összeg Megjelent Részlet
  Mandátna zmluva - Odborný dohľad pri prevádzkovaní cintorína Obec Veľké Dvorníky Henrieta Mészárosová – Gloria - pohrebné služby 33,19 € s DPH/1kalendárny rok 02.01.2008 Letölteni
KRHZ č. 79/2010 Darovacia zmluva - Špeciálny automobil Avia Obec Veľké Dvorníky SR KRHZZ v Trnave   13.01.2011 Letölteni
50/001/11 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere. Obec Veľké Dvorníky Dexia banka Slovensko a.s. do 143 387,77 € 14.01.2011 Letölteni
2011/00109 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Obec Veľké Dvorníky Pôdohospodárska plat. agent.   07.03.2011 Letölteni
50/001/11 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere. Dodoatok č. 1 Obec Veľké Dvorníky Dexia banka Slovensko a.s.   06.04.2011 Letölteni
2011/00276 Dohoda o ukončení zmluvy o Dexia Komunál eurofondy úver Obec Veľké Dvorníky Dexia banka Slovensko a.s.   27.06.2011 Letölteni
  Zmluva o nadstavbe a výstavbe 4 bytových jednotiek v polyfunkčnom dome Obec Veľké Dvorníky Csiba Accounting s.r.o. neudaná 02.11.2011 Letölteni
50/001/11 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere. Dodoatok č. 2 Obec Veľké Dvorníky Prima banka Slovensko a.s.   13.01.2012 Letölteni
43/01/21512/11 Zmluva o prevádzkovaní Obec Veľké Dvorníky Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.   24.02.2012 Letölteni
12/32/L13.0901 Kúpna zmluva ZSE ZSE Distribúcia, a.s. Obec Veľké Dvorníky 35,- € + DPH 05.03.2012 Letölteni
  Súbor kúpnych zmlúv Rôzni odberatelia Obec Veľké Dvorníky   20.06.2012 Letölteni
201/248/2012 Štátny fond záložná zmluva Obec Veľké Dvorníky Štátny fond rozvoja bývania 142.230,-€ + 47.410,- € 17.07.2012 Letölteni
1/2012 Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky Csiba Accounting s.r.o. 189.640,- € 13.08.2012 Letölteni
  Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tőkési - ág Kistérség Obec Veľké Dvorníky 1,- € 01.10.2012 Letölteni
0016-PRB/2012/Z Záložná zmluva Obec Veľké Dvorníky MDVRR-SR 47.410,-€ 15.10.2012 Letölteni
114/13/SPPD/CEZ Zmluva o nájme plynárenského zariadenia Obec Veľké Dvorníky SPP - distribúcia, a.s. 691,70 €/ročne 31.01.2013 Letölteni
50/002/13 Zmluva Prima Banka Obec Veľké Dvorníky Prima banka Slovensko a.s.   28.03.2013 Letölteni
50/002/13 Zmluva o kontokorentnom úvere. Dodatok č. 1 Obec Veľké Dvorníky Prima banka Slovensko a.s. -4.000,-€ 26.03.2014 Letölteni
1413500015-ZoVP Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia Obec Veľké Dvorníky Západoslovenská distribučná, a.s.   01.12.2014 Letölteni
  Nájomná zmluva Bodó Andrea Obec Veľké Dvorníky 142,75 €/mes. 16.12.2014 Letölteni
  Nájomná zmluva Domonkos Zoltán Obec Veľké Dvorníky 138,85 €/mes. 16.12.2014 Letölteni
  Nájomná zmluva Kovács Zoltán Obec Veľké Dvorníky 128,60 €/mes. 16.12.2014 Letölteni
  Nájomná zmluva Németh Karol Obec Veľké Dvorníky 142,75 €/mes 16.12.2014 Letölteni
  Nájomná zmluva Verébová Diana Obec Veľké Dvorníky 142,75 €/mes. 16.12.2014 Letölteni
  Nájomná zmluva Vígh Vojtech Obec Veľké Dvorníky 138,85 €/mes. 16.12.2014 Letölteni
  Nájomná zmluva Zoller Zoltán Obec Veľké Dvorníky 128,60 €/mes. 16.12.2014 Letölteni
  Nájomná zmluva Matlák Zoltán Obec Veľké Dvorníky 138,85 €/mes. 16.12.2014 Letölteni
  Nájomná zmluva Domonkos Mikuláš Obec Veľké Dvorníky 138,85 €/mes.  16.12.2014 Letölteni
  Nájomná zmluva Horváthová Linda Obec Veľké Dvorníky 142,75 €/mes. 16.12.2014 Letölteni
  Nájomná zmluva Imrich Posztós Obec Veľké Dvorníky 142,75 €/mes. 16.12.2014 Letölteni
  Koncesná zmluva Docugroup Obec Veľké Dvorníky DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. 1.387,50 € + DPH  29.12.2014 Letölteni
  Zmluva o poskytovaní právnych služieb Obec Veľké Dvorníky Mgr. Eva Gulyášová - Advokátska kancelária, s.r.o. 150,-€ + DPH/mes. 29.12.2014 Letölteni
  Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby a v oblasti ochrany pred požiarmi Obec Veľké Dvorníky Bc. Vendel Szabó 100,-€ + DPH/mes. + 300,-€ + DPH, + 20,-€/hod/prac. úraz 29.12.2014 Letölteni
  Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky iManagement s.r.o. 500,-€ + správa 50,-€/mes. 31.12.2014 Letölteni
2/2015 Mandátna zmluva Obec Veľké Dvorníky GAGA s.r.o. 83,-€/mes. 21.01.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Antalová Katarína Obec Veľké Dvorníky 109,21 €/mes. 31.01.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Bugár Juraj Obec Veľké Dvorníky 112,62 €/mes. 31.01.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Dobai Peter Obec Veľké Dvorníky 109,54 €/mes. 31.01.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Mészáros Tomáš Obec Veľké Dvorníky 109,21 €/mes. 31.01.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Szabó Lórant Obec Veľké Dvorníky 109,54 €/mes. 31.01.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Tóth Ján Obec Veľké Dvorníky 112,62 €/mes. 31.01.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Tóth Ladislav Obec Veľké Dvorníky 101,46 €/mes. 31.01.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Zajonc Csóka Erika Obec Veľké Dvorníky 109,21 €/mes. 31.01.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Paraszti Attila Obec Veľké Dvorníky  111,03 €/mes.  31.01.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Herceg Štefan Obec Veľké Dvorníky 109,21,-€/mes. 31.01.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Jozef Földes Obec Veľké Dvorníky 109,54,-€/mes. 31.01.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Almási Attila Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.02.2015 Letölteni
  Zmluva o dielo "Projekt Town Twinning" Obec Veľké Dvorníky FH Project & Marketing s.r.o. 1000,- € bez DPH 05.02.2015 Letölteni
2/1000044936 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie Obec Veľké Dvorníky Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.   24.02.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Csibrey Ladislav Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Földesová Beatric Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Maticsová Erika Obec Veľké Dvorníky 147,93 €/mes. 01.03.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Némethová Ildikó

Obec Veľké Dvorníky

164,21 €/mes. 01.03.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Posztós Michal

Obec Veľké Dvorníky

164,21 €/mes. 01.03.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Ráczová Iveta

Obec Veľké Dvorníky

164,21 €/mes. 01.03.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Ráczová Iveta

Obec Veľké Dvorníky

164,21 €/mes. 01.03.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Vágo Jozef

Obec Veľké Dvorníky

147,93 €/mes. 01.03.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Verébová Judita

Obec Veľké Dvorníky

159,72 €/mes. 01.03.2015 Letölteni
  Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti regionálneho televízneho vysielania Obec Veľké Dvorníky I. Heizer – MINI SERVIS,s.r.o. 50,00 € bez DPH 01.03.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Chyba Ladislav Obec Veľké Dvorníky  164,21 €/mes. 01.03.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Németh Ľudovít Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Vágová Mária

Obec Veľké Dvorníky

  04.03.2015 Letölteni
50/002/13 Zmluva o kontokorentnom úvere a dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky Obec Veľké Dvorníky Prima banka Slovensko a.s.   27.03.2015 Letölteni
  Dohoda o pristúpení k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu so sídlom v Dunajskej Strede, zo dňa 22.12.2009 Obec Veľké Dvorníky Mesto Dunajská Streda ďľa vyúčtovania 31.03.2015 Letölteni
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb + dodatok Obec Veľké Dvorníky GA-AUDIT s.r.o. 900,- € 01.04.2015

Letölteni

Letölteni

  Zmluva o nájme nebytového priestoru Ladislav Kráz - DUNTEL Obec Veľké Dvorníky 150,- €/mes. 01.04.2015 Letölteni
A8528845 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Obec Veľké Dvorníky Orange Slovensko, a.s.   05.05.2015 Letölteni
A8528857 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Obec Veľké Dvorníky Orange Slovensko, a.s.   05.05.2015 Letölteni
Z20158067_Z Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky OFFICE STAR, s.r.o. 30,-€ + DPH 21.05.2015 Letölteni
Z20158072_Z Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 7.296,79 € 21.05.2015 Letölteni
  Zmluva o výpožičke č.KRHZ-TT-239/2015-027 - Hasičské auto zn. N2  IVECO CAS 15 Obec Veľké Dvorníky Slovenská republika – Ministerstvo vnútra SR Účtovná hodnota: 114 813,60 € 01.06.2015 Letölteni
  Zmluva o dielo - Vybudovanie relaxačnej a oddychovej zóny v obci Veľké Dvorníky Obec Veľké Dvorníky EKOM PLUS s.r.o. 25.000,-€ s DPH 14.07.2015 Letölteni
  Zmluva o dielo „ Vybudovanie relaxačnej a oddychovej zóny v obci Veľké Dvorníky“ Obec Veľké Dvorníky EKOM PLUS, s.r.o. 25 000,- € s DPH 14.07.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Ján Pupák Obec Veľké Dvorníky 148,87 €/mes.  06.08.2015 Letölteni
č.01/2015 Zmluva o poskytnutí služby – vypracovanie projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Veľké Dvorníky“ Obec Veľké Dvorníky Gemini Group s.r.o. 800,00 € bez DPH 18.08.2015 Letölteni
  Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania – „Projekt modernizácie verejného osvetlenia v obci Veľké Dvorníky“ Obec Veľké Dvorníky Ing. Richard Tomík 780,00 € s DPH 18.08.2015 Letölteni
č.01/2015 Zmluva o dielo „Svetelnotechnická štúdia verejného osvetlenie obce Veľké Dvorníky Obec Veľké Dvorníky Ing. Eugen Múcska, ISTROSERVIS 2 052,00 € s DPH 25.08.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Bajnóczy Rita Obec Veľké Dvorníky 101,46,-€/mes.  01.09.2015 Letölteni
č. 07/09/2015 Zmluva o poskytnutí služby Obec Veľké Dvorníky Gemini Group s.r.o 840,-€ s DPH 07.9.2015 Letölteni
  Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní štátnej hydrologickej siete - Umiestnenie pozorovacieho objektu. Obec Veľké Dvorníky Slovenský hydrometeorologický ústav   09.09.2015 Letölteni
č. 898/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 multifunkčné ihrisko Obec Veľké Dvorníky Úrad vlády SR   29.9.2015 Letölteni
  Nájomná zmluva Piroska Angyal Obec Veľké Dvorníky  142,75 €/mes. 01.10.2015 Letölteni
  Zmluva o nájme nebytových priestorov PharmDr. Vilma Csémiová „Lekáreň u Anjela“ Obec Veľké Dvorníky 55,26 €/1 mesiac 26.10.2015 Letölteni
  Zmluva o nájme nebytových priestorov ANATOMY KT s.r.o. MUDr. Tomáš Kolonyi Obec Veľké Dvorníky 60,70 €/1 mesiac 26.10.2015 Letölteni
  Zmluva o nájme nebytových priestorov BALNEO-MED s.r.o, MUDr. Tóth Zoltán Obec Veľké Dvorníky 69,90 €/1 mesiac 26.10.2015 Letölteni
  Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-515/2015-019 - Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Obec Veľké Dvorníky Slovenská republika – Ministerstvo vnútra SR Účtovná hodnota: 14 359,- € 27.10.2015 Letölteni
č. 2810/2015 Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky Šport Real 59 951,14 € 06.11.2015 Letölteni
č. Z201536334_Z Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky Štýl Ivanov s.r.o. 879,60 € s DPH 24.11.2015 Letölteni
  Zmluva o dielo a dodatok Obec Veľké Dvorníky Ing.arch.Eva Šintajová - PROJEXIN 17 700,-€ 18.12.2015

Letölteni

Letölteni

Z201541645-Z Výsledné poradie dodávateľov stravných lístkov a Kúpná zmluva Obec Veľké Dvorníky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o - stravné lístky 7 225,-€ 23.12.2015

Letölteni

Letölteni

  Kúpna zmluva Julia Posztósová Obec Veľké Dvorníky 122,10 € 18.01.2016 Letölteni
9408045552 Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Veľké Dvorníky ZSE Energia, a.s.   01.02.2016 Letölteni
121525624 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Obec Veľké Dvorníky Západoslovenská distribučná, a.s. 134,21,-€ 03.02.2016 Letölteni
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom Obec Veľké Dvorníky Slovak Telekom --- 08.03.2016 Letölteni
16/127/1513500032-ZoS/VB Zmluva o zriadení vecných bremien Obec Veľké Dvorníky Západoslovenská distribučná a.s. bezodplatne 15.03.2016 Letölteni
  Zmluva  o dielo časť 1, Zmluva o dielo časť 2 a dodatok Obec Veľké Dvorníky STAVOZEMIX SK, s.r.o 353 658,29,-€ 18.03.2016

Letölteni
Letölteni
Letölteni

č. 50/002/13 Zmluva o kontokorentnom úvere Obec Veľké Dvorníky Prima banka Slovensko a.s. --- 21.03.2016 Letölteni
  Dotatok č. 6 k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 22.12.2009     ---   Letölteni
  Nájomná zmluva Posztós Gabriel Obec Veľké Dvorníky 134,28 €/mes. 02.04.2015 Letölteni
16/124/1513500034-ZoS/VB Zmluva o zriadení vecných bremien Obec Veľké Dvorníky Západoslovenská distribučná, a.s. bezodplatne 07.04.2016 Letölteni
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Obec Veľké Dvorníky GA-AUDIT s.r.o 980,-€ 08.04.2016 Letölteni
  Vypracovanie projektovej dokumentácie k dielu s názvom: „ Výstavba zberného dvora a stojísk na umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch“ Obec Veľké Dvorníky Ing. arch. Eva Šintajová - PROJEXIN 4 900,-€ 08.04.2016 Letölteni
711122015154 Zmluva ENVI-PAK a.s. Obec Veľké Dvorníky   30.04.2016 Letölteni
1/2016 Nájomná zmluva Tamás Volner Obec Veľké Dvorníky 300,83,-€/mes. 02.05.2016 Letölteni
  Zmluva o vypracovaní projektu Obec Veľké Dvorníky Regionálna rozovjová agentúra ISTER 1 500,-€ 03.05.2016 Letölteni
009-1-K/2016 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Obec Veľké Dvorníky Trnavský samosprávny kraj 300,-€ 16.05.2016 Letölteni
 

Zmluva o nenávratný finančný príspevok z pôdohospodárskej platovej agentúry + Príloha - Názov projektu: Investícia do infraštruktúry sprístupnenia pozemkov + Dodatok č. 1

Obec Veľké Dvorníky

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava

353 658,29 € 31.05.2016

Letölteni
Letölteni
Letölteni

  Zmluvu o spolupráci na stavebný dozor k schválenému NFP s názvom „ Investícia do infraštruktúry na sprístupnenie pozemkov. Obec Veľké Dvorníky ENGICON s.r.o., Martina Granca 841 02  Bratislava 990,-€ bez DPH 31.05.2016 Letölteni
  Zmluva o prevádzke triedeného zberu Obec Veľké Dvorníky ADAX spol. s.r.o   30.6.2016 Letölteni
  Zmluva o dielo č. 129/2016 Obec Veľké Dvorníky VF Project Marketing s.r.o 1,20,-€ 14.07.2016 Letölteni
3002/16/018 Zmluva o splátkovom úvere financovanie projektu z fondov EÚ Obec Veľké Dvorníky OTP Banka Slovensko a.s. 353 658,29 € 13.09.2016 Letölteni
3002/16/018-22-01 Zmluva o založení pohľadávky na výplatu vkladu zriadeného u záložného veriteľa Obec Veľké Dvorníky OTP Banka Slovensko, a.s. 353 658,29 € 13.09.2016 Letölteni
  Zmluva o nájme nebytového priestoru Vincze František Obec Veľké Dvorníky 30,-€/mes.

01.10.2016

Letölteni
  Zmluva o nájme nebytového priestoru JH-UniMed, s.r.o Obec Veľké Dvorníky 44,78,-€/mes. 01.10.2016 Letölteni
  Nájomná zmluva Dávid Bazsó Obec Veľké Dvorníky 134,28,-€/mes. 01.10.2016

Letölteni

  Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov Gulázsi 70 900,-€ 05.10.2016 Letölteni
  Zmluva o bežnom účte Obec Veľké Dvorníky VÚB banka a.s.   14.10.2016 Letölteni
Letölteni
  Zmluva o nájme Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tőkési-ág Kistérsdég Obec Veľké Dvorníky 1,-€ na celú dobu nájmu 20.10.2016 Letölteni
  Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky Mgr. Zsolt Krajnyik, Ph.D. 150,-€ 24.10.2016 Letölteni
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb Obec Veľké Dvorníky Slovak Telekom a.s.   24.11.2016 Letölteni
č. Z201642351-Z Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky Ing. Peter Gerši GCTECH 38,-€ 30.11.2016 Letölteni
č. Z201642994-Z Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky Slovenský plynárenský priemysel a.s.   01.12.2016 Letölteni
č. Z201643167-Z Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky LE CHEQUE DEJENUER s.r.o   01.12.2016 Letölteni
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Obec Veľké Dvorníky GA-AUDIT s.r.o. 980,-€ 09.12.2016 Letölteni
  Dodatok č. 2 k zmluve o nájme k nebytového priestoru Balneo Med s.r.o Obec Veľké Dvorníky 40,-€/mes. 01.01.2017 Letölteni
  Dodatok č. 2 k zmluve o nájme k nebytového priestoru Lekáreň u Anjela Obec Veľké Dvorníky 40,-€/mes. 01.01.2017 Letölteni
  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme k nebytového priestoru JH-Uni Med s.r.o Obec Veľké Dvorníky 40,-€/mes. 01.01.2017 Letölteni
  Nájomná zmluva Silvester Ágh Obec Veľké Dvorníky 142,75 € / 1 mes. 13.01.2017 Letölteni
  Mandátna zmluva č. 16025 Obec Veľké Dvorníky Office21 s.r.o 4 500,-€

13.01.2017

Letölteni
  Mandátna zmluva č. 16024 Obec Veľké Dvorníky Office21 s.r.o   20.01.2017 Letölteni
Z20172771_Z Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky VOCOM s.r.o 309,-€ 26.01.2017 Letölteni
  Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky Ing.arch.Eva Šintajová - PROJEXIN 10 500,-€ 20.02.2017 Letölteni
  Zmluva o nájme Obec Veľké Dvorníky NEA-PLAST EU, s.r.o 1,-€ 20.02.2017 Letölteni
  Zmluva Realnet Obec Veľké Dvorníky RealNet 16,-€/mes. 24.02.2017 Letölteni
50/002/13 Zmluva o kontokoretnom úvere Obec Veľké Dvorníky Prima banka Slovensko a.s. 13 000,-€ 23.03.2017 Letölteni
Zmluvu-Z20174622_Z Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky Slovenský plynárenský priemysel a.s. 15 300,-€ 23.03.2017 Letölteni
ZAK17002 Mandátna zmluva Obec Veľké Dvorníky Office21 s.r.o 700,-€ 27.03.2017 Letölteni
  Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva Obec Veľké Dvorníky Jankuš Richard (ECOTEXTIL) 0,-€ 28.03.2017 Letölteni
  Dodatok k zmluve o dielo č.2 Obec Veľké Dvorníky Ing. arch. Eva Šintajová - PROJEXIN 5700,-€ 07.04.2017 Letölteni
  Zmluva o vyhotovení diela Obec Veľké Dvorníky ÚPn s.r.o 18 000,-€ 13.04.2017 Letölteni
010-1-K/2017 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Obec Veľké Dvorníky Trnavský samosprávny kraj 200,-€ 24.04.2017 Letölteni
015-2-M/2017 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Obec Veľké Dvorníky Trnavský samosprávny kraj 300,-€ 04.05.2017 Letölteni
37060 Zmluva  o poskytnutí dotácie Obec Veľké Dvorníky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000,-€ 23.05.2017 Letölteni
  Zmluva o poskytnutí dotácie Obec Veľké Dvorníky Úrad vlády SR 15 000,-€ 29.05.2017 Letölteni
  Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky PROAGE s.r.o. 2 400,- 06.06.2017 Letölteni
  Mandátna zmluva Obec Veľké Dvorníky ABYS Slovakia s.r.o. 3 600,-€ 12.06.2017 Letölteni
  Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky Ladislav Balaskó 3 000,- 30.06.2017 Letölteni
č. 5-ŠT-DS-08/2017 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Obec Veľké Dvorníky TSK 300,- € 30.06.2017 Letölteni
  Zmluva o zadanie zákazky Obec Veľké Dvorníky Štefan Godany 14 794,64 € 04.07.2017 Letölteni
  Kúpna zmluva I.Heizer - MINI SERVIS Obec Veľké Dvorníky 15 300,- € 18.07.2017 Letölteni
  Zmluva o spolupráci Obec Veľké Dvorníky Ing. Ľubomír Dömény 500,- € 25.07.2017 Letölteni
  Zmluva o bežnom účte Obec Veľké Dvorníky VÚB a.s.   26.07.2017 Letölteni
  Zmluva o zadanie zákazky Obec Veľké Dvorníky Recentia s.r.o. 70 628,50 € 26.07.2017 Letölteni
  Zmluva o nájme Attila Szeif a Enikö Narancsik Szeiff Obec Veľké Dvorníky 109,21 €/mes. 01.08.2017 Letölteni
  Kúpna zmluva Ľudovít Nagy, Tünde Nagy Obec Veľké Dvorníky 2.296,20 € 08.08.2017 Letölteni
123005 08U02 Zmluva č. 123005 08U02 Obec Veľké Dvorníky Environmentálny fond 67 744,- € 22.08.2017 Letölteni
  Zmluva o bežnom účte na dotácie Obec Veľké Dvorníky VUB,a.s. 0,- € 04.09.2017 Letölteni
  Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov Obec Veľké Dvorníky Organika s.r.o   04.09.2017 Letölteni
  Zmluva o poskytovaní služieb Obec Veľké Dvorníky Regionálna rozvojová agentúra ISTER 5400,- € 04.09.2017 Letölteni
  Kúpna zmluva Eugen Bögi, Iveta Bögiová Obec Veľké Dvorníky 1720,- € 21.09.2017 Letölteni
  Nájomná zmluva David Bazso Obec Veľké Dvorníky 135,96 €/mes. 01.10.2017 Letölteni
  Zmluva na poskytnutie služby č. 30704/2017 a Licenčná zmluva č. 3070403 Obec Veľké Dvorníky Ing. Ondrej Csanda - KOMMUNAL KONTAKT 600,- € 15.10.2017 Letölteni
IROP-Z-302011G575-122-15 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 489 315,80 € 07.11.2017 Letölteni
  Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva TextilEco a.s. Obec Veľké Dvorníky   08.11.2017 Letölteni
  Mandátna zmluva Obec Veľké Dvorníky Office21 s.r.o 1883,91 € 08.11.2017 Letölteni
  Zmluva o poskyt. audítorských služieb Obec Veľké Dvorníky GA-AUDIT s.r.o 1140,- € 23.11.2017 Letölteni
  Nájomná zmluva Marian Kurtas Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.12.2017 Letölteni
  Nájomná zmluva Zoltán Zoller a Zuzana Zollerová Obec Veľké Dvorníky 132,96 €/mes. 16.12.2017 Letölteni
  Nájomná zmluva Mikulás Domonkos a Renáta Domonkosová Obec Veľké Dvorníky 143,55 €/mes. 16.12.2017 Letölteni
  Nájomná zmluva Zoltán Domonkos a Gizela Domonkosová Obec Veľké Dvorníky 143,55 €/mes. 16.12.2017 Letölteni
  Nájomná zmluva Linda Horváthová Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 16.12.2017 Letölteni
  Nájomná zmluva Ing. Zoltán Kovács Obec Veľké Dvorníky 132,96 €/mes. 16.12.2017 Letölteni
  Nájomná zmluva Diana Verébová  a Zsolt Puha Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 16.12.2017 Letölteni
  Nájomná zmluva Vojtech Vígh Obec Veľké Dvorníky 143,55 €/mes. 16.12.2017 Letölteni
  Nájomná zmluva Andrea Bodó Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 16.12.2017 Letölteni
  Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu VO + dodatok Obec Veľké Dvorníky ABYS Slovakia, s.r.o 3600,-€ 18.12.2017

Letölteni

Letölteni

  Nájomná zmluva Dávid Hegyi Obec Veľké Dvorníky 147,59,-/mes. 21.12.2017 Letölteni
  Nájomná zmluva a dodatok Attila Szeiff Obec Veľké Dvorníky 10,- €/mes.
15,- €/mes.
29.12.2017 Letölteni
Letölteni
  Nájomná zmluva Silvester Ágh Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 13.01.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva Tímea Bugár Obec Veľké Dvorníky 116,64 €/mes. 31.01.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva Tomáš Mészáros a Regina Mészárosová Obec Veľké Dvorníky 113,45 €/mes. 31.01.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva Jozef Földes Obec Veľké Dvorníky 113,45 €/mes. 31.01.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva Ladislav Tóth Obec Veľké Dvorníky 105,08 €/mes. 31.01.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva Ján Tóth Obec Veľké Dvorníky 116,64 €/mes 31.01.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva Mgr. Attila Paraszti a PhDr. Valéria Parasztiová Obec Veľké Dvorníky 114,83 €/mes. 31.01.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva Lóránt Szabó a Ildikó Szabóová Obec Veľké Dvorníky 113,45 €/mes. 31.01.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva Peter Dobai a Enikő Dobai Obec Veľké Dvorníky 113,45 €/mes. 31.01.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva Štefan Herceg a Adam Herceg Obec Veľké Dvorníky 133,11 €/mes. 31.01.2018 Letölteni
  Dodatok č.1 Obec Veľké Dvorníky Up Slovensko   31.01.2018 Letölteni
  Zmluva o poskytnutí služby Obec Veľké Dvorníky Občianske združenie Dogazyl   07.02.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva Zsuzsanna Antalics Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva Ľudovít Németh a Iveta Némethová Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva Iveta Ráczová a František Lieszkovsky Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva Ladislav Csibrey a Erika Csibrey Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva Beatric Földesová Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva Atila Almási Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva Michal Posztós Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva Ladislav Chyba Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva Ildikó Némethová Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva Erika Maticsová Obec Veľké Dvorníky 147,93 €/mes. 01.03.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva Jozef Vagó Obec Veľké Dvorníky 147,93 €/mes. 01.03.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva Štefan Nagy a Anna Oroszová Obec Veľké Dvorníky 113,11 €/mes. 01.03.2018 Letölteni
  Municipalny úver - Superlinka Obec Veľké Dvorníky Prima Banka a.s. 13 000,- € 22.03.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva a dodatok Štefan Nagy a Anna Oroszová Obec Veľké Dvorníky 10,- €/mes.
15,- €/mes.
01.04.2018

Letölteni
Letölteni

  Nájomná zmluva Ján Pupák a Mária Pupáková Obec Veľké Dvorníky 150,73 €/mes. 02.04.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva Mária Vágova Obec Veľké Dvorníky 109,63 €/mes 02.04.2018 Letölteni
  Zmluva o bežnom účte Obec Velké Dvorníky VÚB, a.s.   14.05.2018 Letölteni
  Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby Obec Veľké Dvorníky EuroTRADING s.r.o 49,-€ bez DPH 21.05.2018 Letölteni
ZM_SEP_IMRK2-2018-001768 Zmluva o poskytnutí NFP Obec Veľké Dvorníky MVSR, Sekcia európskych programov 63 141,12 € 26.06.2018 Letölteni
12/VO/06/2018/POI Príkazná zmluva

príkazca - Obec Veľké Dvorníky
príkazník - Združenie miest a obcí žitného ostrova

Ing. Jozef Balkó 30,-€ 26.06.2018 Letölteni
68/2018 Zmluva o poskytnutí grantu Obec Veľké Dvorníky Nadácia Tesco 1 300,-€ 04.07.2018 Letölteni
001-1-K/2018 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Obec Veľké Dvorníky Trnavský samosprávny kraj 500,-€ 09.07.2018 Letölteni
2018/FC/01/004 Zmluvu o dielo Obec Veľké Dvorníky STRABAG s.r.o 346 085,18 € 26.07.2018 Letölteni
  Mandátna zmluva Obec Veľké Dvorníky Office21, s.r.o. 2 000,- € 09.08.2018 Letölteni
005-3-ŠP/2018 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Obec Veľké Dvorníky Trnavský samosprávny kraj 500,-€ 10.08.2018 Letölteni
144/POD-201/18 Zmluva Obec Veľké Dvorníky Slovenska agentúra životného prostredia 3 992,85 14.08.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva Rita Bajnóczy a Bálint Bajnóczy Obec Veľké Dvorníky 105,08 €/mes. 31.08.2018 Letölteni
  Zmluva o nájme Obec Veľké Dvorníky Štefan Németh   20.09.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva I.HEIZER - MINI SERVIS s.r.o Obec Veľké Dvorníky 10,- €/mes. 21.09.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva Piroska Angyal Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 30.09.2018 Letölteni
  Nájomná zmluva Bazsó Dávid a Silvia Juhosová Obec Veľké Dvorníky 135,96 €/mes. 01.10.2018 Letölteni
  Mandátna zmluva Obec Veľké Dvorníky Ing. Ladislav Vargončík 1 324,- € 10.10.2018 Letölteni
  Objednávka Obec Veľké Dvorníky ENERCOM s.r.o. 10 213,56 € 10.10.2018 Letölteni
  Objednávka Obec Veľké Dvorníky AG sport s.r.o. 1 498,50 15.10.2018 Letölteni
IROP-Z-302011G575-122-1 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011G575-122-15 Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 328 780,92 € 24.10.2018 Letölteni
  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Obec Veľké Dvorníky Občianske združenie Kukkonia 350,- € 25.10.2018 Letölteni
  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 Obec Veľké Dvorníky Úrad vlády SR 10 000,- € 05.11.2018 Letölteni
  Objednávka - stavebné práce na Dobudovanie systému triedeného zberu a sanácia nelegálnych skládok v obci Veľké Dvorníky. Obec Veľké Dvorníky AC7-SK, s.r.o. 3 163,22 € s DPH 13.11.2018 Letölteni
20/TR/2018 Zmluva č. 20/TR/2018 Obec Veľké Dvorníky MV SR 5 000,- € 16.11.2018 Letölteni
11-4-14266 Poistná zmluva - poistenie majetku Obec Veľké Dvorníky Union poisťovňa a.s. v zastúpení Prvá Komunálna Finančná a.s. 965,20 € 23.11.2018 Letölteni
11-4-14330 Poistnú zmluva Obec Veľké Dvorníky Union poisťovňa v zastúpení Prvá Komunálna Finančná a.s. 177,72 € ročne 27.11.2018 Letölteni
  Nájomna zmluva Marian Kurtas Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.12.2018 Letölteni
3002/18/018-BZ-01 Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke Obec Veľké Dvorníky OTP banka   03.12.2018 Letölteni
3002/18/018 Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy Obec Veľké Dvorníky OTP banka 90.342,26 € 03.12.2018 Letölteni
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Obec Veľké Dvorníky GA-AUDIT s.r.o. 1 368,- € 17.12.2018 Letölteni
  Zmluva o nájme nebytového priestoru Peter Pázmány Obec Veľké Dvorníky 30,- €/mes. 01.01.2019 Letölteni
  Zmluva o nájme nebytového priestoru Štefan Tóth Obec Veľké Dvorníky 30,- €/mes. 01.01.2019 Letölteni
  Zmluva o nájme nebytového priestoru Pharmagister s.r.o. Obec Veľké Dvorníky 663,20 € ročne 01.01.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Silvester Ágh Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 13.01.2019 Letölteni
  Zmluva o nájme pozemku č. 9/2018/SÚC TTSK Obec Veľké Dvorniky Správa a údržba ciest TSK 329,- €/rok 23.01.2019 Letölteni
111/2018 Dodatok č. 1/2018 Obec Veľké Dvorníky Úrad vlády SR 1 500,- € 30.01.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Tomáš Mészáros a Regina Mészárosová Obec Veľké Dvorníky 113,45 €/mes. 31.01.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva PhDr. Attila Paraszti a PhDr. Veléria Parasztiová Obec Veľké Dvorníky 114,83 €/mes. 31.01.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Peter Dobai a Enikő Dobai Obec Veľké Dvorníky 113,45 €/mes. 31.01.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Ladislav Tóth Obec Veľké Dvorníky 105,08 €/mes. 31.01.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Ján Tóth Obec Veľké Dvorníky 116,64 €/mes. 31.01.2019 Letölteni
  Zmluva o dodávke plynu Obec Veľké Dvorníky Slovenský plynárenský priemysel a.s.   22.02.2019 Letölteni
Letölteni
Letölteni
  Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Obec Veľké Dvorníky PURA spol. s.r.o   01.03.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Michal Posztós Obec Veľké Dvorniky 164,21 €/mes. 01.03.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Ladislav Chyba Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Iveta Ráczová a František Lieszkovský Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Beatric Földesová Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Alžbeta Maticsová Obec Veľké Dvorníky 147,93 €/mes. 01.03.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Štefan Nagy a Anna Oroszová Obec Veľké Dvorníky 113,11 €/mes. 01.03.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Jozef Vágo Obec Veľké Dvorníky 147,93 €/mes. 01.03.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Ľudovít Németh a Iveta Némethová Obec Veľké Dvorníky 159,72 € 01.03.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Ladislav Csibrey a Erika Csibrey Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2019 Letölteni
  Kúpna zmluva Mikulás Domonkos a Anna Domonkosova Obec Veľké Dvorníky 1 922,- € 14.03.2019 Letölteni
  Dohoda o zrušení predkupného práva Obec Veľké Dvorníky Ing. Attila Fogas   19.03.2019 Letölteni
č. 50/002/13 Municipálny úver - Superlinka, Zmluva o kontokorentnom úvere Obec Veľké Dvorníky Prima banka Slovensko, a.s. 13 000,- € 21.03.2019 Letölteni
č. 0305-2019 Zmluva o poskytnutí služieb Obec Veľké Dvorníky Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper 1 500,- € 25.03.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Rozália Szabóová Obec Veľké Dvorníky 135,96 €/mes. 01.04.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Diana Hercegová Obec Veľké Dvorníky 113,11 €/mes. 01.04.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Arpád Lévai Obec Veľké Dvorníky 141 €/mes. 01.04.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Mária Vágová Obec Veľké Dvorníky 109,63 € 02.04.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Ján Pupák a Mária Pupáková Obec Veľké Dvorníky 150,73 €/mes. 02.04.2019 Letölteni
  Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky MAXNETWORK s.r.o 6 397,56 € 23.04.2019 Letölteni
  Zmluva o poskytovaní technickej služby Obec Veľké Dvorníky MAXNETWORK s.r.o   23.04.2019 Letölteni
  Zmluva o dielo "Vybudovanie stojisk" Obec Veľké Dvorníky DOMKO s.r.o 3 098,90 € 25.04.2019 Letölteni
  Zmluva o poskytnutí služby Obec Veľké Dvorníky DOMKO s.r.o   25.04.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Rita Bajnóczy Obec Veľké Dvorníky 15,- €/mes. 30.04.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Tímea Bugár Obec Veľké Dvorníky 15,- €/mes. 30.04.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Jozef Földes Obec Veľké Dvorníky 15,- €/mes. 30.04.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva PhDr. Attila Paraszti a PhDr. Veléria Parasztiová Obec Veľké Dvorníky 15,- €/mes. 30.04.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Diana Hercegová Obec Veľké Dvorníky 15,- €/mes. 30.04.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Lóránt Szabó Obec Veľké Dvorníky 15,- €/mes. 30.04.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Tomáš Mészáros Obec Veľké Dvorníky 15,- €/mes. 30.04.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Fekete Katalin Obec Veľké Dvorníky 15,- €/mes. 30.04.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Ján Tóth Obec Veľké Dvorníky 15,- €/mes. 30.04.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Katalin Fekete Obec Veľké Dvorníky 113,45 €/mes. 01.05.2019 Letölteni
č. 39 595 Zmluva o poskytnutí dotácie Obec Veľké Dvorníky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000,- € 09.05.2019 Letölteni
č. ZO 19-13 Dohoda o poskytnutí grantu Obec Veľké Dvorníky Nadácia Ekopolis 2 600,- € 11.06.2019 Letölteni
č. 2018/FC/01/004 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Obec Veľké Dvorníky STRABAG s.r.o. 21 127,06 € 11.06.2019 Letölteni
  Zmluvu o budúcej zmluve Obec Veľké Dvorníky Tibor Kása a Andrea Kása 32 500,- € 14.06.2019 Letölteni
  Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky EPIC Partner a.s. 1 860,- € 17.06.2019 Letölteni
  Uznanie záväzku a dohoda o splatení dlhu Obec Veľké Dvorníky STRABAG s.r.o 1 261,11 €/mes. 10.07.2019 Letölteni
Letölteni
019-3/O-ŠP/2019 Zmluva VUC Obec Veľké Dvorníky Trnavský samosprávny kraj 500,- € 22.07.2019 Letölteni
  Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere a všeobecné úverové podmienky OTP Banky Slovensko Obec Veľké Dvorníky OTP Banka Slovensko a.s.   23.07.2019 Letölteni
Letölteni
  Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   30.07.2019 Letölteni
10081/2019 Darovacia zmluva Obec Veľké Dvorníky Nadácia Pontis 1 300,- € 21.08.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Rita Bajnóczy a Bálint Bajnóczy Obec Veľké Dvorníky 105,08 €/mes. 31.08.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Piroska Angyal Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 13.09.2019 Letölteni
  Zmluva Obec Veľké Dvorníky GA-AUDIT s.r.o 864,- € 27.09.2019 Letölteni
  Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky EPIC Partner a.s. 650,- € 30.09.2019 Letölteni
  Zmluva o nájme nebytového priestoru Németh Tibor Obec Veľké Dvorníky 30,- €/mes. 30.09.2019 Letölteni
  Zmluva o vypracovaní projektu Obec Veľké Dvorníky Regionálna rozvojová agentúra Podunajsko 1 000,- € 14.10.2019 Letölteni
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb Obec Veľké Dvorníky Slovak telekom a.s.   18.10.2019 Letölteni
ZAK19019  Mandátna zmluva Obec Veľké Dvorníky Office21, s.r.o 1 800,- € 18.10.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva O2 Slovakia, s.r.o.  Obec Veľké Dvorníky 2 500,- € 22.10.2019 Letölteni
  Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky AGRITEC spol s.r.o. 78 072,- €  29.10.2019 Letölteni
ZAK19022 Mandatná zmluva Obec Veľké Dvorníky Office21 s.r.o. 2 017,35 € 11.10.2019 Letölteni
  Zmluva o poskytnutí služby Obec Veľké Dvorníky PURA, spol. s.r.o. 56 752,80 € 12.11.2019 Letölteni
1/2019 Zmluva o dielo č. 1/2019 Obec Veľké Dvorníky Gabriel Frűhvald - STAVEBNINY 119 677,34 € 18.11.2019 Letölteni
ZM_SEP-IMRK2-2019-003153 Zmluva o poskytnutí nenavratného finančného príspevku Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) 257 500,- € 27.11.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva Marian Kurtas Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 30.11.2019 Letölteni
  Dodatok č. 5 Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 13.10.2009 Obec Veľké Dvorníky PURA, spol. s.r.o.   03.12.2019 Letölteni
1220-2019 Zmluva o poskytnutí služieb č. 1220-2019 Obec Veľké Dvorníky Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper 1800,- € 09.12.2019 Letölteni
  Zmluva o poskytnutí služieb Obec Veľké Dvorníky EPIC Partner a.s.  4 892,50 €  09.12.2019 Letölteni
  Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. Z 201643167_Z Obec Veľké Dvorníky Up Slovensko, s.r.o.   11.12.2019 Letölteni
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Obec Veľké Dvorníky GA-AUDIT s.r.o. 1416,- € 20.12.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva PURA W, s.r.o. Obec Veľké Dvorníky 123,50 € 31.12.2019 Letölteni
  Nájomná zmluva PhDr. Attila Paraszti a PhDr. Valéria Parasztiová Obec Veľké Dvorníky 114,83 €/mes. 31.01.2020 Letölteni
  Nájomná zmluva Tomáš Mészáros a Regina Mészárosová Obec Veľké Dvorníky 113,45 €/mes. 31.01.2020 Letölteni
  Nájomná zmluva Ján Tóth Obec Veľké Dvorníky 116,64,- €/mes. 31.01.2020 Letölteni
PHZ-OPK1-2019-003021 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo vnutra SR 30 000,- € 03.02.2020 Letölteni
  Dodatok č.1 Obec Veľké Dvorníky PURA, spol. s.r.o.   17.02.2020 Letölteni
  Nájomná zmluva Beatric Földesová Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2020 Letölteni
  Nájomná zmluva Michal Posztós Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2020 Letölteni
  Nájomná zmluva Ladislav Chyba a Mária Chybová Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2020 Letölteni
  Nájomná zmluva Iveta Ráczová a František Liszkovský  Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2020 Letölteni
  Nájomná zmluva Jozef Vágo  Obec Veľké Dvorníky 147,93 €/mes. 01.03.2020 Letölteni
  Nájomná zmluva Ladislav Csibrey a Erika Csibrey  Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2020 Letölteni
  Nájomná zmluva Ján Pupák a Mária Pupáková  Obec Veľké Dvorníky 150,73 € /mes. 01.03.2020 Letölteni
  Nájomná zmluva Štefan Nagy a Anna Oroszová Obec Veľké Dvorníky 113,11 €/mes. 01.03.2020 Letölteni
  Najomná zmluva Németh Ľudovít a Iveta Némethová Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2020 Letölteni
180/C700/2020 Zmluva 180/C700/2020 Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo dopravy a výstavby SR 166 757,21 € 02.03.2020 Letölteni
50/005/20 Municipál úver Univerzal č. 50/005/20 Obec Veľké Dvorníky Prima banka 100 000,- € 19.03.2020 Letölteni
  Zmluva o kontrolnej činnosti Obec Veľké Dvorníky EKOTEC, spol.s.r.o. 276,- € 20.03.2020 Letölteni
320 0814 Zmluva č. 320 0814 Obec Veľké Dvorníky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3000,- € 26.03.2020 Letölteni
  Nájomná zmluva Diana Hercegová Obec Veľké Dvorníky 113,11 €/mes. 01.04.2020 Letölteni
  Nájomná zmluva Rozália Szabóová Obec Veľké Dvorníky 135,96 €/mes. 01.04.2020 Letölteni
  Nájomná zmluva Árpád Lévai Obec Veľké Dvorníky 141,- €/mes. 01.04.2020 Letölteni
  Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky Tibor Kása a Andrea Kása 32 500,- € 17.04.2020 Letölteni
KRHZ-TT-VO-2020/81-032 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2020/81-032 Obec Veľké Dvorníky Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 67 770,60 € 28.04.2020 Letölteni
  Mandátna zmluva Obec Veľké Dvorníky Office21, s.r.o. 1 377,84 € 30.04.2020 Letölteni
  Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky  BALA, a.s. 170 179,00 € 13.05.2020 Letölteni
  Rámcová zmluva o poskytovaní služby a dodaní tovaru Obec Veľké Dvorníky LED ARENA s.r.o. 84,- € 18.05.2020 Letölteni
  Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 17.4.2020 (požiarna zbrojnica) Obec Veľké Dvorníky Tibor Kása a Andrea Kása   20.05.2020 Letölteni
  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo dopravy a výstavby SR v zastúpení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 8 550,00 € 02.06.2020

Letölteni
Letölteni
Letölteni

  Darovacia zmluva Obec Veľké Dvorníky Ing. Ľudovít Kulcsár - VOX   09.06.2020 Letölteni
  Zmluva o zabezpečení služby Obec Veľké Dvorníky S.I.F. security s.r.o. 240,- €/mes. 11.06.2020 Letölteni
119-PRcov/OAaVP/4518/2020 Zmluva č. 119-PRcov/OAaVP/4518/2020 o poskytnutí účelovej dotácie Obec Veľké Dvorníky Trnavský samosprávny kraj 869,- € 17.06.2020 Letölteni
  Licenčná zmluva Obec Veľké Dvorníky DATALAN a.s.   23.07.2020 Letölteni
  Nájomná zmluva Attila Szeiff a Enikő Szeiff Narancsík Obec Veľké Dvorníky 109,21 €/mes. 01.08.2020 Letölteni
  Dodatok č. 1 K zmluve o dielo zo dňa 13.05.2020 Obec Veľké Dvorníky BALA, a.s.   03.08.2020 Letölteni
  Zmluva o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény a Zmluva o ich darovaní Obec Veľké Dvorníky Občiasnke združenie Dogazyl 50,- € 14.08.2020 Letölteni
  Zmluva o pripojení Obec Veľké Dvorníky Západoslovenská distribučná, a.s.   19.08.2020 Letölteni
  Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Veľké Dvorníky ZSE Energia a.s.   24.08.2020 Letölteni
  Dodatok č. 1 k poistnej zmluve Obec Veľké Dvorníky Union poisťovňa 22,47 €/ročne 27.08.2020 Letölteni
  Darovacia zmluva Obec Holice Obec Veľké Dvorníky   04.09.2020 Letölteni
  Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb Obec Veľké Dvorníky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby   07.09.2020 Letölteni
č.2/1000151288

Zmluva o dodávke vody z verej. vodovodu a odvádzaní odpad. vôd verej. kanalizáciou č.2/1000151288

Obec Veľké Dvorníky ZVS a.s.    09.09.2020 Letölteni
  Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo financií SR 19 283,- € 25.09.2020 Letölteni
  Nájomná zmluva Piroska Angyal Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 01.10.2020 Letölteni
  Kúpna zmluva Vivien Banyáková Obec Veľké Dvorníky 661,08 € 06.10.2020 Letölteni
  Darovacia zmluva Obec Veľké Dvorníky Ing. Ľudovít Kulcsár   14.10.2020 Letölteni
č. 20/04/010/39 Dohoda č. 20/04/010/39 Obec Veľké Dvorníky UPSVaR   14.10.2020 Letölteni
  Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky LED ARENA s.r.o. 13 500,- € 16.10.2020 Letölteni
  Dodatok č. 1 k zmluve o dielo LED ARENA Obec Veľké Dvorníky LED ARENA s.r.o.   16.10.2020 Letölteni
ZM_SEP-IMRK2-2020-003782 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo vnútra SR 317 331,21 € 27.11.2020 Letölteni
  Nájomná zmluva Marian Kurtas Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.12.2020 Letölteni
  Zmluva o výpožičke Obec Veľké Dvorníky SR- Štatisticky úrad SR   11.12.2020 Letölteni
  Nájomná zmluva Linda Horváthová Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 14.12.2020 Letölteni
  Nájomná zmluva Diana Puha a Zsolt Puha Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 14.12.2020 Letölteni
  Nájomná zmluva Zoltán zoller a Zuzana Zollerová Obec Veľké Dvorníky 132,96 €/mes. 14.12.2020 Letölteni
  Nájomná zmluva Ing. Zoltán Kovács Obec Veľké Dvorníky 132,96 €/mes. 14.12.2020 Letölteni
  Nájomná zmluva Vojtech Vígh Obec Veľké Dvorníky 143,55 €/mes. 14.12.2020 Letölteni
  Nájomná zmluva Mikuláš Domonkos a Renáta Domonkosová Obec Veľké Dvorníky 143,55 €/mes. 14.12.2020 Letölteni
  Nájomná zmluva Andrea Bodó Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 16.12.2020 Letölteni
  Nájomná zmluva Zoltán Domonkos a Gizela Domonkos Obec Veľké Dvorníky 143,55 €/mes. 16.12.2020 Letölteni
  Nájomná zmluva Dávid Hegyi Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 21.12.2020 Letölteni
  Dodatok č. 6 k Rámcovej zmluve o zneškodnení odpadu zo dňa 13.10.2009 Obec Veľké Dvorníky PURA spol.s.r.o.   01.01.2021 Letölteni
č. TT152596_2 Zmluva Obec Veľké Dvorníky RECobal s.r.o.   01.01.2021 Letölteni
  Zmluva o poskytovaní služieb Obec Veľké Dvorníky Základná škola Ármina Vámbéryho s vyuč. jaz. maďarským   21.01.2021 Letölteni
  Zmluva o poskytnutí služieb Obec Veľké Dvorníky Regio Solution s.r.o. 1 500,- € 29.01.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva Lóránt Szabó a Ildikó Szabóová Obec Veľké Dvorníky 113,45 €/mes. 31.01.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva Tímea Bugár Obec Veľké Dvorníky 116,64 €/mes. 31.01.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva Silvester Ágh Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 31.01.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva Tomáš Mészáros a Regina Mészárosová Obec Veľké Dvorníky 113,45 €/mes. 31.01.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva Jozef Földes Obec Veľké Dvorníky 113,45 €/mes. 31.01.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva PhDr. Attila Paraszti a PhDr. Valéria Parasztiová Obec Veľké Dvorníky 114,83 €/mes. 31.01.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva Ján Tóth Obec Veľké Dvorníky 116,64 €/mes. 31.01.2021 Letölteni
  Zmluva o poskytovaní IT služieb Obec Veľké Dvorníky Szabolcs Aranyossy - OFFICETECH 60,- €/mes. 01.03.2021 Letölteni
  Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny, číslo 7300004151  Obec Veľké Dvorníky SPP a.s.    01.03.2021 Letölteni
  Dodatok č. 0001 k Zmluve o združenej dodávke plynu  Obec Veľké Dvorníky SPP a.s.     01.03.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva Ladislav Chyba a Mária Chybová Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva Atila Almási Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva Iveta Ráczová a František Lieszkovsky Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva Ladislav Csibrey a Erika Csibrey Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva Štefan Nagy a Anna Nagy Oroszová Obec Veľké Dvorníky 113,11 €/mes. 01.03.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva Ildikó Némethová Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva Jozef Vágo Obec Veľké Dvorníky 147,93 €/mes. 01.03.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva Michal Posztós Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva Zsuzsanna Antalics Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva Beatric Földesová Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva Ľudovít Németh a Iveta Némethová Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2021 Letölteni
č. 43/01/21512/11 Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní č. 43/01/21512/11 Obec Veľké Dvorníky ZVS, a.s.   05.03.2021 Letölteni
  Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke Obec Veľké Dvorníky Štatistický úrad SR   15.03.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva Diana Hercegová Obec Veľké Dvorníky 113,11 €/mes. 01.04.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva Árpád Lévai Obec Veľké Dvorníky 141,- €/mes. 01.04.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva Ján Pupák, Mária Pupáková Obec Veľké Dvorníky 150,73 €/mes. 02.04.2021 Letölteni
  Zmluva Obec Veľké Dvorníky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3000,- € 11.05.2021 Letölteni
  Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo vnútra SR 63 141,12 € 20.05.2021 Letölteni
  Dohoda o ukončení zmluvy Obec Veľké Dvorníky PURA spol.s.r.o.   24.05.2021 Letölteni
  Dohoda o ukončení zmluvy Obec Veľké Dvorníky DOMKO s.r.o.   24.05.2021 Letölteni
  Zmluva o zabezpečení služby Obec Veľké Dvorníky S.I.F. security s.r.o. 200,- € 01.06.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva Ferenc Lavu Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.07.2021 Letölteni
  Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu Obec Veľké Dvorníky GULÁZSI s.r.o. 108,- €/mes. 01.07.2021 Letölteni
č. 1/07/2021 Zmluva o dielo č. 1/07/2021 Obec Veľké Dvorníky J.A.G.-Tech s.r.o. 8 628,- € 08.07.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva Attila Szeiff a Enikő Szeiff Narancsík Obec Veľké Dvorníky 109,21 €/mes. 01.08.2021 Letölteni
č. 2/2021 Zmluva o dielo č. 2/2021 Obec Veľké Dvorníky BALA a.s. 284 750,22 € 03.09.2021 Letölteni
č. 02/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/2021 Obec Veľké Dvorníky BALA a.s.   03.09.2021 Letölteni
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb Obec Veľké Dvorníky Slovak Telekom, a.s.   09.09.2021 Letölteni
  Zmluva o odchyte opustených a túlavých zvierat Obec Veľké Dvorníky Občianské združenie DOGAZYL   13.09.2021 Letölteni
  Kúpna zmluva Erik Németh Obec Veľké Dvorníky 624,- € 21.09.2021 Letölteni
  Zmluva o výpožičke Obec Veľké Blahovo Obec Veľké Dvorníky   29.09.2021 Letölteni
  Uznanie dlhu a dohoda o spôsobe úhrady dlhu Obec Veľké Dvorníky AGROTADE s.r.o. 12 966,- € 29.09.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva Árpád Lévai Obec Veľké Dvorníky 141,- €/mes. 01.10.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva Piroska Angyal Obec Veľké Dvorníky 147,59 €/mes. 01.10.2021 Letölteni
  Návrh zmluvy o dielo Obec Veľké Dvorníky GSP - STAV s.r.o. 222 449,96 € 13.10.2021 Letölteni
  Zmluva o nájme Obec Veľké Dvorníky DRD STSV s.r.o. 1,- € 09.11.2021 Letölteni
  Dohoda č. 21/04/010/54 Obec Veľké Dvorníky UPSVaR   11.11.2021 Letölteni
  Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 11-4-14266 Obec Veľké Dvorníky Union poisťovňa a.s. 70,73 € 12.11.2021 Letölteni
č. 8/2021 Rámcová zmluva č. 8/2021 Obec Veľké Dvorníky GULAZSI s.r.o.   15.11.2021 Letölteni
  Zmluva o poskytovaní služieb Obec Veľké Dvorníky Gemini Group s.r.o. 5 880,- € 19.10.2021 Letölteni
  Zmluva o spolupráci Obec Veľké Dvorníky JKL production s.r.o. 2 160,- € 29.11.2021 Letölteni
  Rámcová zmluva Obec Veľké Dvorníky PURA W s.r.o.   07.12.2021 Letölteni
  Dodatok k zmluve o dielo GSP-STAV zo dňa 13.10.2021 Obec Veľké Dvorníky GSP - STAV s.r.o.   13.12.2021 Letölteni
  Nájomná zmluva Zoltán Zoller a Zuzana Zollerová Obec Veľké Dvorníky 132,96 €/mes. 16.12.2021 Letölteni
  Zmluva o spolupráci Obec Veľké Dvorníky TRIUS FINANCE, s.r.o.   16.12.2021 Letölteni
  Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Veľké Dvorníky DRD STAV s.r.o.   21.12.2021 Letölteni
č. ZAK22001 Zmluva o výkone stavebného dozoru č. ZAK22001 Obec Veľké Dvorníky Office21,s.r.o. 2 852,60 € 10.01.2022 Letölteni
  Zmluva Obec Veľké Dvorníky GA-AUDIT s.r.o. 1 476,- € 10.01.2022 Letölteni
  Zmluva o bežnom účte Obec Veľké Dvorníky ČSOB a.s.   17.01.2022 Letölteni
  Hromadná licenčná zmluva Obec Veľké Dvorníky SOZA   21.01.2022 Letölteni
  Zmluva o poskytovaní služieb Obec Veľké Dvorníky Národná geograficko informačná s.r.o. 130,- € 31.01.2022 Letölteni
  Nájomná zmluva Ján Tóth Obec Veľké Dvorníky 116,64 €/mes. 31.01.2022 Letölteni
  Nájomná zmluva Ladislav Tóth Obec Veľké Dvorníky 105,08 €/mes. 31.01.2022 Letölteni
  Nájomná zmluva PhDr. Attila Paraszti a PhDr. Valéria Parasztiová Obec Veľké Dvorníky 114,83 €/mes. 31.01.2022 Letölteni
  Nájomná zmluva Jozef Vágo Obec Veľké Dvorníky 147,93 €/mes. 01.03.2022 Letölteni
  Nájomná zmluva Ladislav Chyba a Mária Chybová Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2022 Letölteni
  Nájomná zmluva Michal Posztós Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2022 Letölteni
  Nájomná zmluva Beatric Földesová Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2022 Letölteni
  Nájomná zmluva Štefan Nagy a Anna Oroszová Nagyová Obec Veľké Dvorníky 113,11 €/mes. 01.03.2022 Letölteni
  Nájomná zmluva Ladislav Csibrey a Erika Csibrey Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2022 Letölteni
  Nájomná zmluva Tibor Sárközi Obec Veľké Dvorníky 12 € /rok 10.03.2022 Letölteni
č. 02/2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 02/2021 Obec Veľké Dvorníky BALA a.s. 304 258,97 € 18.03.2022

Letölteni

Letölteni

  Nájomná zmluva Árpád Lévai Obec Veľké Dvorníky 141,- €/mes. 01.04.2022 Letölteni
  Nájomná zmluva Mária Vágová Obec Veľké Dvorníky 109,63 €/mes. 02.04.2022 Letölteni
  Nájomná zmluva Katalin Fekete Obec Veľké Dvorníky 113,45 €/mes. 01.05.2022 Letölteni
č. 322 0049 Zmluva č. 322 0049 Obec Veľké Dvorníky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3000,- € 04.05.2022 Letölteni
č.p. KRHZ-TT-VO-2022/157-023 Darovacia zmluva č.p. KRHZ-TT-VO-2022/157-023 Obec Veľké Dvorníky Slovenská republika zastupená MVSR 47 836,60 € 06.06.2022 Letölteni
  Zmluva o zabezpečení služby Obec Veľké Dvorníky S.I.F.security s.r.o. 360,- €/mes. 20.06.2022 Letölteni
  Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a v OOPP Obec Veľké Dvorníky Szabo Familia s.r.o. 120,- €/mes. 27.06.2022 Letölteni
  Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č.02/2021 Obec Veľké Dvorníky BALA a.s. 307 706,29 € 29.06.2022 Letölteni
  Zmluva o spolupráci Obec Veľké Dvorníky GreatFirm s.r.o. 387,40 € 30.06.2022 Letölteni
  Zmluva o nájme nebytového priestoru BALNEO-MED Obec Veľké Dvorníky 69,90 €/mes. 12.07.2022 Letölteni
  Zmluva o nájme nebytového priestoru JH-UniMed s.r.o. Obec Veľké Dvorníky 44,78 €/mes. 12.07.2022 Letölteni
  Dodatok č. 3 k poistnej zmluve Obec Veľké Dvorníky UNION poisťovňa 62,32 € 25.07.2022 Letölteni
  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena NEA-PLAST EU, s.r.o. Obec Veľké Dvorníky   27.07.2022 Letölteni
  Nájomná zmluva Attila Szeiff a Enikő Szeiff Narancsík Obec Veľké Dvorníky 109,21 €/mes. 01.08.2022 Letölteni
  Dodatok 1 k Zmluve o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény a Zmluve o ich darovaní Obec Veľké Dvorníky Občianske združenie Dogazyl 70,- € 01.08.2022 Letölteni
2/1000187858 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Obec Veľké Dvorníky ZVS, a.s.   26.08.2022 Letölteni
  Nájomná zmluva ita Bajnóczy, Bálint Bajnóczy, Csaba Czucz Obec Veľké Dvorníky 105,08 €/mes. 01.09.2022 Letölteni
  Nájomná zmluva Árpád Lévai Obec Veľké Dvorníky 141,- €/mes. 30.09.2022 Letölteni
  Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Obec Veľké Dvorníky PURA W   30.09.2022 Letölteni
  Zmluva o spolupráci Obec Veľké Dvorníky JKL production s.r.o.   14.10.2022 Letölteni
  Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Veľké Dvorníky_01 Obec Veľké Dvorníky T-MAPY s.r.o.   15.11.2022 Letölteni
  Poistná zmluva Obec Veľké Dvorníky Union poisťovňa, a.s. 1430,64 € 16.11.2022 Letölteni
č. 361/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 361/2022  Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo, práce, sociálnych vecí a rodiny SR 40 000,- € 08.12.2022 Letölteni
č. 13.10.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 13.10.2021 Obec Veľké Dvorníky GSP-STAV, s.r.o. 234 549,44 € 09.12.2022 Letölteni
  Zmluva o výpožičke Obec Veľké Blahovo Obec Veľké Dvorníky   01.01.2023 Letölteni
  Zmluva Obec Veľké Dvorníky GA-AUDIT s.r.o. 1 548,- € 09.01.2023 Letölteni
  Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Obec Veľké Dvorníky Iveta Szabóová 3,60/ks 09.01.2023 Letölteni
  Nájomná zmluva Phdr. Attila Paraszti a PhDr. Valéria Parasztiová Obec Veľké Dvorníky 114,83 €/mes. 31.01.2023 Letölteni
  Nájomná zmluva Ján Tóth Obec Veľké Dvorníky 116,64 €/mes. 31.01.2023 Letölteni
  Nájomná zmluva Juraj Bugár Obec Veľké Dvorníky 116,64 €/mes. 01.02.2023 Letölteni
  Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. 6 500,- € 08.02.2023 Letölteni
č. 3/2023/2 Zmluva o dielo č. 3/2023/2 Obec Veľké Dvorníky BALA a.s. 371 280,- € 08.02.2023 Letölteni
  Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu Obec Veľké Dvorníky SPP,a.s.   20.02.2023

Letölteni

Letölteni

Letölteni

1/2023 Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky DELIVER DOORS s.r.o. 12 719,- € 20.02.2023 Letölteni
2/2023 Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky Daffer spol. s.r.o. 5 608,80 € 22.02.2023 Letölteni
3/2023 Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky NOMIland, s.r.o. 22 105,99 € 22.02.2023 Letölteni
4/2023 Kúpna zmluva Obec Veľké Dvorníky GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. 31 038,- € 22.02.2023 Letölteni
9600405620 Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Veľké Dvorníky SPP a.s.   01.03.2023 Letölteni
9600413687 Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Veľké Dvorníky SPP a.s.   01.03.2023 Letölteni
9600433247 Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Veľké Dvorníky SPP a.s.   01.03.2023 Letölteni
9600483366 Zmluva o združenej dodávke elektriny - účinné 01.05.2023 Obec Veľké Dvorníky SPP a.s.   01.03.2023 Letölteni
  Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny, číslo 2 Obec Veľké Dvorníky SPP a.s.   01.03.2023 Letölteni
  Nájomná zmluva Ladislav Csibrey a Erika Csibreyová Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2023 Letölteni
  Nájomná zmluva Beatric Földesová Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.03.2023 Letölteni
  Nájomná zmluva Jozef Vágo Obec Veľké Dvorníky 147,93 €/mes. 01.03.2023 Letölteni
  Nájomná zmluva Michal Posztós Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2023 Letölteni
  Nájomná zmluva Ladislav Chyba a Mária Chybová Obec Veľké Dvorníky 164,21 €/mes. 01.03.2023 Letölteni
  Nájomná zmluva Nagy Štefan a Anna Nagy Oroszová Obec Veľké Dvorníky 113,11 €/mes. 01.03.2023 Letölteni
  Nájomná zmluva DRD STAV s.r.o. Obec Veľké Dvorníky 202,- €/mes.  06.03.2023 Letölteni
č. 50/002/23 Zmluva o termínovanom úvere č. 50/002/23 Obec Veľké Dvorníky Prima banka Slovensko, a.s.   10.03.2023 Letölteni
  Kúpna zmluva Ludovic Maquet Obec Veľké Dvorníky 2250  14.03.2023 Letölteni

 

Szám Cím Átvevő Beszállító Összeg Megjelent Részlet
č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/37 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/37 Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 618 842,47 € 28.02.2023 Letölteni
  Kúpna zmluva Ľudovít Maquet Obec Veľké Dvorníky   14.03.2023 Letölteni
  Nájomná zmluva Rozália Szabóová Obec Veľké Dvorníky 135,96 €/mes. 31.03.2023 Letölteni
  Zmluva o poskytovaní poradenských služieb Obec Veľké Dvorníky TRIUS FINANCE, s.r.o. 12 400,- € 03.04.2023 Letölteni
  Dodatok k zmluve DELIVER DOORS s.r.o. z 20.2.2023 Obec Veľké Dvorníky DELIVER DOORS s.r.o.   26.04.2023 Letölteni
  Dodatok k zmluve NOMIland, s.r.o. z 22.2.2023 Obec Veľké Dvorníky NOMIland, s.r.o.   26.04.2023 Letölteni
  Dodatok k zmluve GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. z 22.2.2023 Obec Veľké Dvorníky GASTRO VRÁBEĽ s.r.o.   27.04.2023 Letölteni
  Dodatok k zmluve Daffer spol. s.r.o. z 22.2.2023 Obec Veľké Dvorníky Daffer spol. s.r.o.   27.04.2023 Letölteni
  Zmluva o výkone stavebného dozoru Obec Veľké Dvorníky Office21 s.r.o. 9 610,- € 27.04.2023 Letölteni
  Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPOSR Obec Veľké Dvorníky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3000,- € 27.04.2023 Letölteni
  Zmluva Obec Veľké Dvorníky Office21,s.r.o. 9160,- € 27.04.2023  Letölteni
  Nájomná zmluva Zoltán Matlák Obec Veľké Dvorníky 143,55 €/mes. 30.04.2023 Letölteni
č. 7300023281 Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 730002328 Obec Veľké Dvorníky SPP, a.s.   18.05.2023 Letölteni
  Darovacia zmluva Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Obec Veľké Dvorníky 60,- € 30.05.2023 Letölteni
  Zmluva o dodávkach v Školskom programe na školský rok 2023/2024 Obec Veľké Dvorníky FIALA - VITALITA, s.r.o.   01.06.2023 Letölteni
  Dodatok k zmluve Obec Veľké Dvorníky Office21,s.r.o.   02.06.2023 Letölteni
  Zmluva o zabezpečení služby Obec Veľké Dvorníky S.I.F security s.r.o. 396,- € 23.06.2023 Letölteni
  Nájomná zmluva Ferenc Lavu Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.07.2023 Letölteni
  Nájomná zmluva Attila Szeiff a Enikő Szeiff Narancsík Obec Veľké Dvorníky 109,21 €/mes. 01.08.2023 Letölteni
  Dodatok č. 1 k poistnej zmluve zverejnenej 16.11.2022 - Union poistovna Obec Veľké Dvorníky Union Poisťovňa   23.08.2023 Letölteni
  Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 3/2023/2 Obec Veľké Dvorníky BALA a.s.   28.08.2023 Letölteni
  Nájomná zmluva Rita Bajnóczy, Bálint Bajnóczy, Csaba Czucz Obec Veľké Dvorníky 105,08 €/mes. 01.09.2023 Letölteni
  Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky Anoverd s.r.o. 44 917,20 € 11.09.2023 Letölteni
  Kúpna zmluva DRD STAV s.r.o. Obec Veľké Dvorníky 10 140,- € 21.09.2023 Letölteni
  Nájomná zmluva Árpád Lévai Obec Veľké Dvorníky 141,- €/mes. 29.09.2023 Letölteni
  Nájomná zmluva Viktor Mandák Obec Veľké Dvorníky 147,93 €/mes. 01.10.2023 Letölteni
  Zmluva o výpožičke Poľovnícka spoločnosť Malé a Veľké Dvorníky Obec Veľké Dvorníky   10.10.2023 Letölteni
  Zmluva o spolupráci Dávid Vén Obec Veľké Dvorníky   23.10.2023 Letölteni
č. 130923/1 Kúpna zmluva časť. č. 1 Obec Veľké Dvorníky Róbert Bartuš s.r.o. 84 924,- € 31.10.2023 Letölteni
č. MM/11-/2023 Kúpna zmluva časť. č. 2 Obec Veľké Dvorníky TagriS s.r.o. 19 980,- € 31.10.2023 Letölteni
č. 130923/3 Kúpna zmluva časť. č. 3 Obec Veľké Dvorníky Róbert Bartuš s.r.o. 18 072,- € 31.10.2023 Letölteni
č. 130923/4 Kúpna zmluva časť. č. 4 Obec Veľké Dvorníky Róbert Bartuš s.r.o. 17 877,60 € 31.10.2023 Letölteni
č. MM/12/2023 Kúpna zmluva časť. č. 5 Obec Veľké Dvorníky TagriS s.r.o. 25 560,- € 31.10.2023 Letölteni
č. 26 Kúpna zmluva časť. č. 6 Obec Veľké Dvorníky UNIKOV NITRA, s.r.o. 10 764,- € 31.10.2023 Letölteni
č. 8/9/23/2 Kúpna zmluva časť. č. 7 Obec Veľké Dvorníky ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 5 400,- € 31.10.2023 Letölteni
  Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/37/463 Obec Veľké Dvorníky Slovenská agentúra životného prostredia   07.12.2023 Letölteni
  Nájomná zmluva Mikuláš Domonkos a Renáta Domonkosová Obec Veľké Dvorníky 235,33 €/mes. 14.12.2023 Letölteni
  Nájomná zmluva Zoltán Domonkos a Gizela Domonkos Obec Veľké Dvorníky 235,33 €/mes. 14.12.2023 Letölteni
  Nájomná zmluva Diana Puha Obec Veľké Dvorníky 241,94 €/mes. 14.12.2023 Letölteni
  Nájomná zmluva Linda Horváthová Obec Veľké Dvorníky 241,94 €/mes. 14.12.2023 Letölteni
  Nájomná zmluva Andrea Bodó Obec Veľké Dvorníky 241,94 €/mes. 14.12.2023 Letölteni
  Nájomná zmluva Vojtech Vígh Obec Veľké Dvorníky 235,33 €/mes. 14.12.2023 Letölteni
  Nájomná zmluva Ing. Zoltán Kovács Obec Veľké Dvorníky 217,96 €/mes. 14.12.2023 Letölteni
  Nájomná zmluva Dávid Hegyi Obec Veľké Dvorníky 241,94 €/mes. 18.12.2023 Letölteni
  Zmluva Obec Veľké Dvorníky GA-AUDIT, s.r.o. 1 656,- € 21.12.2023 Letölteni
  Nájomná zmluva Silvester Ágh Obec Veľké Dvorníky 241,94 €/mes. 08.01.2024 Letölteni
  Nájomná zmluva Štefan Nagy a Anna Nagy Oroszová Obec Veľké Dvorníky 187,27 €/mes. 22.01.2024 Letölteni
  Nájomná zmluva Zsuzsanna Antalics Obec Veľké Dvorníky 241,48 €/mes. 23.01.2024 Letölteni
  Nájomná zmluva Ladislav Chyba a Mária Chybová Obec Veľké Dvorníky 241,48 €/mes. 23.01.2024 Letölteni
  Nájomná zmluva Lóránt Szabó a Ildikó Szabóová Obec Veľké Dvorníky 187,83 €/mes. 23.01.2024 Letölteni
  Nájomná zmluva Ján Tóth Obec Veľké Dvorníky 193,11 €/mes. 23.01.2024 Letölteni
  Nájomná zmluva Jozef Földes Obec Veľké Dvorníky 187,83 €/mes. 23.01.2024 Letölteni
  Nájomná zmluva PhDr. Attila Paraszti a PhDr. Valéria Parasztiová Obec Veľké Dvorníky 190,11 €/mes. 23.01.2024 Letölteni
  Nájomná zmluva Tomáš Mészáros a Regina Mészárosová Obec Veľké Dvorníky 187,83 €/mes. 23.01.2024 Letölteni
  Zmluva o nájme bytu Atila Almási Obec Veľké Dvorníky 234,89 €/mes. 23.01.2024 Letölteni
  Nájomná zmluva Iveta Lieskovská a František Lieskovský Obec Veľké Dvorníky 241,48 €/mes. 14.02.2024 Letölteni
  Nájomná zmluva Ildikó Némethová Obec Veľké Dvorníky 241,48 €/mes. 14.02.2024 Letölteni
  Nájomná zmluva Ján Pupák a Mária Pupáková Obec Veľké Dvorníky 221,66 €/mes. 14.02.2024 Letölteni
  Zmluva o nájme bytu Erika Csibrey Obec Veľké Dvorníky 241,48 €/mes. 15.02.2024 Letölteni
  Zmluva o nájme bytu Michal Posztós Obec Veľké Dvorníky 241,48 €/mes. 20.02.2024 Letölteni
  Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv Obec Veľké Dvorníky ZSE Energia, a.s.   22.02.2024 Letölteni
  Dodatok k zmluve JHUniMed s.r.o. Obec Veľké Dvorníky   22.02.2024 Letölteni
  Dodatok k zmluve BALNEO-MED, s.r.o. Obec Veľké Dvorníky   22.02.2024 Letölteni
  Zmluva o nájme bytu Ľudovít Németh a Iveta Némethová Obec Veľké Dvorníky 234,89 €/mes. 22.02.2024 Letölteni
č. 1/2024 Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2024 Obec Veľké Dvorníky Gulázsi s.r.o. 31 657,44 € 29.02.2024 Letölteni
  Dodatok č. 2 k poistnej zmluve zo dňa 16.11.2022 Obec Veľké Dvorníky Union poisťovňa   29.02.2024 Letölteni
  Zmluva o združenej dodávke plynu Obec Veľké Dvorníky ZSE Energia, a.s.   01.03.2024 Letölteni
č. 324 0071 Zmluva č. 324 0071 Obec Veľké Dvorníky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000,- € 20.03.2024 Letölteni
  Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo Slovak Parcel Service s.r.o. Obec Veľké Dvorníky 30,- €  21.03.2024 Letölteni
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zverejnenej 08.02.2023 Obec Veľké Dvorníky Ing. arch. Alžbeta Sopirová CSc.   26.03.2024 Letölteni
  Dodatok č. 3 k poistnej zmluve zo dňa 16.11.2022 Obec Veľké Dvorníky Union poisťovňa a.s.   09.04.2024 Letölteni
č. 2459000717 Havarijné poistenie motorových vozidiel Obec Veľké Dvorníky Komunálna poisťovňa, a.s. 865,26 € 09.04.2024 Letölteni
  Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003153 Obec Veľké Dvorníky Úrad vlády SR   15.04.2024 Letölteni
  Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003782 Obec Veľké Dvorníky Úrad vlády SR   15.04.2024 Letölteni
  Zmluva Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo financií SR 11 000,- € 24.04.2024 Letölteni
  Nájomná zmluva Ferenc Lavu Obec Veľké Dvorníky 234,89 €/mes. 13.05.2024 Letölteni
  Zmluva o dodávkach ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci Školského programu pre deti materskej školy pre školské roky 2024/2025 - 2028/2029 Obec Veľké Dvroníky Fiala- Vitalita s.r.o.   04.06.2024 Letölteni
  Zmluva o zabezpečení služby Obec Veľké Dvorníky S.I.F security s.r.o. 396,- € 20.06.2024 Letölteni
  Nájomná zmluva Enikő Narancsík Obec Veľké Dvorníky 187,27 €/mes. 21.06.2024 Letölteni
  Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo Obec Veľké Dvorníky Ing. arch Alžbeta Sopirová, CSc. 8 500,- € 25.06.2024 Letölteni