Fõ tartalom

VZN o daňi z nechnuteľnosti

VZN o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpado poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

ÁÉR o dani z nehnuteľností

ÁÉR poplatok za komunálny odpad

ÁÉR zmeny nájomné byty

ÁÉR daň za psaVZN daň za psa

ÁÉR 4/2020 o nakladaní s komunálnym odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

ÁÉR 5/2020 o miestnom poplatku za rozvoj

ÁÉR 1/2020 o podmienkach držania psov na území obceVZN 1/2020 o podmienkach držania psov na území obce

ÁÉR - Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

ÁÉR - Daň z nehnuteľností

ÁÉR Az óvodai étkeztetéshez való hozzájárulásról

ÁÉR A helyi illetékről - fejlesztésre

1/2015 - ÁÉR a gyermekek óvodába való felvételéről

2/2015 - ÁÉR amely meghatározza a hozzájárulás magasságát a részleges költségtérítésről

3/2015 - ÁÉR az iskolai körzetek meghatározásáról

4/2015 - ÁÉR az ingatlanadókról

5/2015 - ÁÉR a kutyaadóról

6/2015 - ÁÉR a közterület használatról

7/2015 - ÁÉR az elszálásolási adóról

8/2015 - ÁÉR a komunális hulladék elszálításának illetékéről

9/2015 - ÁÉR a választásokról

1/2016 - ÁÉR - a Hulladékgazdálkodásról a Nagyudvarnok községben

2/2016 - ÁÉR - Község tulajdonában lévő bérlakások karbantartására és javítására

3/2016 - ÁÉR önkormányzati lakások bérlésének feltételeiről

4/2016 - ÁÉR - az ingatlanadókról