Hlavná obsah


Kultúrno – športová komisia
volebné obdobie 2014-2018

- komisia vykonáva činnosti vedúce k vytváraniu a zlepšovaniu podmienok na rozvoj kultúrno-spoločenského a športového života v obci.

predseda komisie
Bc. Pavel Domonkos

členovia komisie
Szilveszter Németh, Karol Vígh


Komisia pre ochranu verejného záujmu
volebné obdobie 2014-2018
- komisia plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda komisie
Ing. Eugen Stemmer

členovia komisie
Štefan Volner a Bc. Attila Paraszti a Jozef Vágó

Sociálna a bytová komisia
volebné obdobie 2014-2018

- komisia vykonáva činnosti vedúce k vytváraniu a zlepšovaniu podmienok na rozvoj sociálno bytovej politiky obyvateľov obce.

predseda komisie
Mgr. Erika Csibrey

členovia komisie
Bc. Attila Paraszti, Imrich Posztós

Komisia pre ochranu verejného poriadku
volebné obdobie 2014-2018

- komisia vykonáva činnosti vedúce k vytváraniu a zlepšovaniu podmienok na ochranu verejného poriadku..

predseda komisie
Bc. Attila Paraszti

členovia komisie
Štefan Volner, Karol Vígh