Hlavná obsah

Rozloha obce je 799 ha, jej nadmorská výška kolíše medzi 112 – 114m, v strede dediny je to 113m.


Podľa údajov na základe sčítania ľudu z roku 1991 počet obytných domov bol 102, počet obyvateľov 717

– podľa národnosti: 693 Maďarov, 17 Slovákov, 5 Čechov, 1 Moravan a 1 Róm.


V roku 2001 bol už počet obyvateľov 795, v roku 2006 sa zvýšil na 910.

Počet obyvateľov v roku 2015 bol 1141

Počet obyvateľov k 31.12.2020 bol 1360.