Hlavná obsah

Číslo Názov Odberateľ Dodávateľ Cena Zverejnenie Detail
č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/37 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/37 Obec Veľké Dvorníky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 618 842,47 € 28.02.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Rozália Szabóová Obec Veľké Dvorníky 135,96 €/mes. 31.03.2023 Stiahnuť
  Zmluva o poskytovaní poradenských služieb Obec Veľké Dvorníky TRIUS FINANCE, s.r.o. 12 400,- € 03.04.2023 Stiahnuť
  Dodatok k zmluve DELIVER DOORS s.r.o. z 20.2.2023 Obec Veľké Dvorníky DELIVER DOORS s.r.o.   26.04.2023 Stiahnuť
  Dodatok k zmluve NOMIland, s.r.o. z 22.2.2023 Obec Veľké Dvorníky NOMIland, s.r.o.   26.04.2023 Stiahnuť
  Dodatok k zmluve GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. z 22.2.2023 Obec Veľké Dvorníky GASTRO VRÁBEĽ s.r.o.   27.04.2023 Stiahnuť
  Dodatok k zmluve Daffer spol. s.r.o. z 22.2.2023 Obec Veľké Dvorníky Daffer spol. s.r.o.   27.04.2023 Stiahnuť
  Zmluva o výkone stavebného dozoru Obec Veľké Dvorníky Office21 s.r.o. 9 610,- € 27.04.2023 Stiahnuť
  Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPOSR Obec Veľké Dvorníky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3000,- € 27.04.2023 Stiahnuť
  Zmluva Obec Veľké Dvorníky Office21,s.r.o. 9160,- € 27.04.2023  Stiahnuť
  Nájomná zmluva Zoltán Matlák Obec Veľké Dvorníky 143,55 €/mes. 30.04.2023 Stiahnuť
č. 7300023281 Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 730002328 Obec Veľké Dvorníky SPP, a.s.   18.05.2023 Stiahnuť
  Darovacia zmluva Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Obec Veľké Dvorníky 60,- € 30.05.2023 Stiahnuť
  Zmluva o dodávkach v Školskom programe na školský rok 2023/2024 Obec Veľké Dvorníky FIALA - VITALITA, s.r.o.   01.06.2023 Stiahnuť
  Dodatok k zmluve Obec Veľké Dvorníky Office21,s.r.o.   02.06.2023 Stiahnuť
  Zmluva o zabezpečení služby Obec Veľké Dvorníky S.I.F security s.r.o. 396,- € 23.06.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Ferenc Lavu Obec Veľké Dvorníky 159,72 €/mes. 01.07.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Attila Szeiff a Enikő Szeiff Narancsík Obec Veľké Dvorníky 109,21 €/mes. 01.08.2023 Stiahnuť
  Dodatok č. 1 k poistnej zmluve zverejnenej 16.11.2022 - Union poistovna Obec Veľké Dvorníky Union Poisťovňa   23.08.2023 Stiahnuť
  Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 3/2023/2 Obec Veľké Dvorníky BALA a.s.   28.08.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Rita Bajnóczy, Bálint Bajnóczy, Csaba Czucz Obec Veľké Dvorníky 105,08 €/mes. 01.09.2023 Stiahnuť
  Zmluva o dielo Obec Veľké Dvorníky Anoverd s.r.o. 44 917,20 € 11.09.2023 Stiahnuť
  Kúpna zmluva DRD STAV s.r.o. Obec Veľké Dvorníky 10 140,- € 21.09.2023 Stiahnuť
  Nájomná zmluva Viktor Mandák Obec Veľké Dvorníky 147,93 €/mes. 01.10.2023 Stiahnuť
  Zmluva o výpožičke Poľovnícka spoločnosť Malé a Veľké Dvorníky Obec Veľké Dvorníky   10.10.2023 Stiahnuť
  Zmluva o spolupráci Dávid Vén Obec Veľké Dvorníky   23.10.2023 Stiahnuť
č. 130923/1 Kúpna zmluva časť. č. 1 Obec Veľké Dvorníky Róbert Bartuš s.r.o. 84 924,- € 31.10.2023 Stiahnuť
č. MM/11-/2023 Kúpna zmluva časť. č. 2 Obec Veľké Dvorníky TagriS s.r.o. 19 980,- € 31.10.2023 Stiahnuť
č. 130923/3 Kúpna zmluva časť. č. 3 Obec Veľké Dvorníky Róbert Bartuš s.r.o. 18 072,- € 31.10.2023 Stiahnuť
č. 130923/4 Kúpna zmluva časť. č. 4 Obec Veľké Dvorníky Róbert Bartuš s.r.o. 17 877,60 € 31.10.2023 Stiahnuť
č. MM/12/2023 Kúpna zmluva časť. č. 5 Obec Veľké Dvorníky TagriS s.r.o. 25 560,- € 31.10.2023 Stiahnuť
č. 26 Kúpna zmluva časť. č. 6 Obec Veľké Dvorníky UNIKOV NITRA, s.r.o. 10 764,- € 31.10.2023 Stiahnuť
č. 8/9/23/2 Kúpna zmluva časť. č. 7 Obec Veľké Dvorníky ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 5 400,- € 31.10.2023 Stiahnuť