Hlavná obsah

Vianočná zabíjačka - Na rozlúčku so starým rokom, 28. decembra 2014 sme usporiadali zabíjačku v priestoroch obce.

Obnova knižnice - Začali sme renováciu miestnej knižnice a prípravu na jej obnovenú prevádzku.

Hrozný stav kultúrneho domu - Zneužitie a vandalizmus. Väčšina z týchto slov by charakterizovala terajší stav miestneho kultúrneho domu.

Vianočná zabíjačka

Na rozlúčku so starým rokom, 28. decembra 2014 sme usporiadali zabíjačku v priestoroch obce. Akcia začala o 7 hodine ráno v ulici Kvetná, kde prípravy prebiehali už v skorých ranných hodinách. Napriek nepriazni počasia prišlo okolo 300 ľudí počas dňa, jedlo a nápoje boli sponzorované miestnymi podnikateľmi a boli pre obyvateľov bezplatne. PhDr. Ján Ürögi, starosta a patrón podujatia sa poďakoval za pozitívny prístup, a poukázal na dôležitosť takýchto stretnutí, aby sa obyvatelia obce lepšie zblížili a našli medzi sebou spoločnú reč. V neposlednom rade vďačíme naším sponzorom, vrátane: Szilveszter Németh, Atila Domonkos, Miklós Domonkos, Pavol Domonkos, Domonkos Anna, Karika Štefan, Volner Štefan, Makki Karol, Kozmér Gabriel s manželkou a ďalším obyvateľom, ktorí poskytli nezištnú pomoc, čím prispeli k úspechu tohto podujatiu.

 

disznotoros               disznotoros2

 Obnova knižnice

Začali sme renováciu miestnej knižnice a prípravu na jej obnovenú prevádzku. Bývalá knižnica bola umiestnená v miestnom kultúrnom dome, ale jej prevádzka bola prerušená pred niekoľkými rokmi. Knihy ktoré nás stáli nemalé peniaze, boli uskladnené v garáži a to nevhodným spôsobom pohádzané na seba. Nová knižnica sa bude nachádzať v miestnosti Obecného úradu, kde je vítaný každý, ktorý chce a rád číta.

konyvek

pred tým                                                 

konyvek2

potom

 

Hrozný stav kultúrneho domu

Zneužitie a vandalizmus. Väčšina z týchto slov by charakterizovala terajší stav miestneho kultúrneho domu, do ktorého keď vojdeme, odvíja sa pred našimi očami strašný pohľad. Kultúrne centrum obce pred takmer jeden a pol rokmi, bolo ešte v prevádzke, ale dnešnú podobu charakterizuje, ako by bolo opustené po celé roky. Narušenie strechy poškodilo celú budovu, následkom čoho bolo poškodenie celého zariadenia, spôsobenie plesní na stenách, nehovoriac o radiátoroch a odcudzenom majetku. Za akým účelom a komu to bolo dobré, aby došlo k takémuto poškodeniu majetku obce !?

kulturhaz1

kulturhaz2

kulturhaz3

kulturhaz5