Hlavná obsah

Plán zasadnutia obecného zastupiteľstva:

Zasadnutie obecného zastupiteľsta bude 4. apríla 2016 (pondelok)