Hlavná obsah

Gitarista

Vianočná zabíjačka - Na rozlúčku so starým rokom, 28. decembra 2014 sme usporiadali zabíjačku v priestoroch obce.

Obnova knižnice - Začali sme renováciu miestnej knižnice a prípravu na jej obnovenú prevádzku.

Hrozný stav kultúrneho domu - Zneužitie a vandalizmus. Väčšina z týchto slov by charakterizovala terajší stav miestneho kultúrneho domu.